Utbildning i jämställdhet

Till hösten är det dags för jämställdhetsutbildning igen för alla förtroendevalda i kommunen. Det är några år sedan vi genomförde det senast och många av oss är nya, men samtidigt så har det hänt mycket och vi behöver hela tiden uppdatera oss för att kunna jobba på bästa sätt och ta de bästa besluten.
Jämställdhetsfrågan väcker många känslor men vi har alla olika erfarenheter, så en debatt med högt i tak är viktigt när vi har våra utbildningar och att kunna föra en bra och intressant diskussion är alltid utvecklande. Sedan förs debatten lite olika beroende på i vilket sammanhang frågan kommer upp. Här i kommunen har vi ett stort ansvar då många, många av invånarna dagligen har kontakt med oss och det är därför som vi hela tiden måste jobba med det här. Det måste för övrigt alla kommuner göra det vi har i uppdrag från regeringen att driva frågan.
Vi är skyldiga att ge våra flickor och pojkar inom förskolan samma uppmuntran till lärande, samma stöd när det är tufft, möjlighet till lek utifrån det de själva gillar och så vidare. När det gäller lek och lärande så ska de ges möjlighet att välja genom att de vet att det är okej att leka med det man vill oavsett vem man är. När de sedan kommer till skolan är det viktigt att vi kan garantera betyg som är rättvisa och inte speglar vilket kön eleverna har. Vi ska också ha ett medvetande så att vi stöttar eleverna i val av utbildning så att valet sker utifrån deras begåvningar och intressen och inte utifrån omgivningens förväntningar. Vill en tjej bli bilmekaniker och en kille förskollärare så får inte deras kön sätta stopp. Å andra sidan får det inte slå över utan även det som är traditionella val är så klart lika rätt. Saken är att det ska vara individens val och ingen annans.
Kommunen har också ett stort ansvar för att alla i personalen trivs och där vi har arbetsplatser med stor representation av ena könet är det viktigt att jobba med attityder när det behövs så att vi inte tappar duktig personal. Ingen ska känna sig obekväm på sin arbetsplats här i Huddinge kommun.
Men, vi ska också bemöta alla på ett likvärdigt sätt när de kontaktar kommunen i olika ärenden och det kan handla om biståndsbedömning för äldre, ansökan om bygglov, ansökan om försörjningsstöd med mera. Här är det viktigt att vi gör rätt och ju mer vi kan, ju bättre blir det.
Katharina Wallenborg
kommunalråd med ansvar för jämställdhet

Skogås-Länna demokratiforum eller Skogås demokratiforum?

I fredags hade demokratiberedningen sammanträde och Skogås demokratiforum hade inkommit med ett förslag om att byta namn till Skogås-Länna istället för enbart Skogås. Diskussionerna kring det här har funnits länge och eftersom alla som har postadress Skogås blir inbjudna så har politiker och tjänstemän ansett att namnet varit bra. Men nu har vi förstått att det är ett starkt önskemål från vissa Länna-bor och därför har forumet efter förslag från Erik Wiker (fp) gått till beredningen för att få stöd därifrån innan frågan går vidare till kommunstyrelsen

Tyvärr kunde vi inte fatta något beslut om att stötta förslaget eftersom oppositionen motsatte sig det och ville ha frågan beredd och ansåg att inte Länna-borna hade någon särställning. Därför dröjer nu demokratiberedningens beslut ytterligare en månad, men vi hoppas på stöd från alla partier då.

I forumet hade man enighet och alla ledamöter stöttade förslaget, alltså även oppositionspolitikerna. Kanske borde kommunikationen mellan de lokala och centrala företrädarna bli bättre så inte beslut fastnar på det här viset i onödan.

Staffan Skagerberg, ordförande Skogås demokratiforum
Katharina Wallenborg, ordförande demokratiberedningen

”Vi och dom”

Så lyder en av rubrikerna i kommunens broschyr ”Handikappomsorgens värdegrunder”. Texten inleds med: Vad innebär det för vårt arbete att alla människor har lika värde och lika rätt? Jo, bland annat att vi ständigt måste se upp för risken att dela in människor i ”vi” och ”dom”, eftersom det lätt leder till diskriminering och uteslutning.

De flesta instämmer så klart, men varför är samhället ofta så angeläget att dela upp? Hur många gånger hör man inte talas om ”svaga grupper”? Visst är vissa starkare än andra, men direkt man har uttalat något sådant så har man i bakhuvudet att den här personen eller gruppen människor är svaga och detta utan att man ens har talat med dem.

Ofta dömer vi ut hela bostadsområden och får man ideligen etiketten ”svag” stämplat i pannan, så är det väl inte konstigt om självkänslan sjunker och ”de starka” får bekräftat vad de redan ”visste”. Dessutom: vem vill i varje sammanhang man engagerar sig representera ”de svaga”? Alla människor har någon styrka och ska vi hela tiden fokusera på det svaga istället för det starka så kommer vi aldrig att nå dit vi vill.

Vi borde ha handikappomsorgens tänkande med oss i allt vi gör, för det finns så otroligt mycket styrka, oavsett till exempel vilken adress man bor på.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati och folkhälsa

Överfyllt Demokratiforum i Skogås

Torsdagen den 3 april så hade Demokratiforum i Skogås kallat till diskussion om kommundelningen. Enligt min bedömning så var det ett hundratal personer som var där för att ställa frågor till politiker från olika partier och diskutera delningen. Det var till och med politiker från centrala och västra Huddinge som hade kommit för att lyssna, något som bara verkar hända vid extraordinära tillställningar eller när något verkligen intresserar dom själva. Inför kommunalval eller folkomröstningar verkar vara tillfällen när man kan se dem i östra Huddinge.
Salen i Mariakyrkan var överfylld och många kloka och intressanta frågor ställdes. Bl.a. bad någon att DP skulle räkna upp 3 nackdelar med delningen och M 3 fördelar med delningen, något som visade sig vara svårare än man kan tro för båda parter.
Flera personer var ganska upprörda över motståndet från de flesta politiker att få bilda egen kommun och hade bra argument till varför de ville dela. De flesta argumenten för en delning återfinns på DP’s hemsida. Många som bott i området upplevde sämre service från kommunen och någon påpekade att den nyligen genomförda upprustningen av centrum var på tiden då de inte har renoverats på 30 år samt att politikerna var på väg att bygga Östra Gymnasiet i centrala Huddinge om det inte vore för protester från östra kommundelen.