Park och natur

Huddinge är en otroligt grön kommun för att ligga i en storstad och personligen är just våra skyddade grönområden en av de saker som jag är mest stolt över när det gäller Huddinge. Främst för att det är vackert och för att vi invånare uppskattar dem så mycket, men som ansvarig politiker för folkhälsa så månar jag kanske lite extra om de här platserna då rekreation utomhus har en stor påverkan på vår hälsa.

När det gäller parker och övrig natur så ska det givetvis finnas möjlighet att besöka dessa i hela kommunen och det ska självklart finnas en plats för rekreation på gångavstånd för alla. Vi mår bra när vi vistas ute i naturen och som vanligt så tänker jag på alla våra barn och ungdomar och hur viktigt det är med bra platser för lek och häng med kompisar och då är närheten extra viktig.

Ibland så kommer det frågor eller synpunkter om parker och naturreservat och det är inte alltid lätt att veta vem som har hand om vad, men har du en fråga om våra parker så kontakta gatu- och parkdriftavdelningen och gäller det naturen i övrigt så är det naturvårdsavdelningen som gäller. Det går alltid att ringa växeln på 535 300 00 så kopplar de vidare om de inte kan svara på frågan.

Ha en fortsatt bra sommar och passa på att njuta av allt det vackra som vi har, även om vädret är uselt för att vara juli.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Många uppgifter för nya tillsynsnämnden

Den sedan nyår inrättade tillsynsnämnden har haft mycket på sitt bord. Detta har dels att göra med avveckling av den gamla samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden som nu alltså övergått till tillsynsnämnden respektive natur- och byggnadsnämnden. För att bättre kunna arbeta framåt har man omorganiserat på detta sätt. Förutom nu rent administrativa åtgärder i och med omorganisationen så behandlas mycket i nämnden utifrån Huddinges kraftiga expansion. Områden byggs ut och byggs om, vilket påverkar naturen överlag och vår närmiljö där vi rör oss. Miljö, hälsoskydd och livsmedelskontroll är fokusområden och jag tänkte berätta lite om just tillsynen i hälsovårdsområdet.
De områden som vi ansvarar för är enskilda avlopp, äldreboenden, skolor och förskolor, hygien och kosmetik, radon, smittskydd, tobak, kompostering och avfallshantering. Cirka 400 objekt kontrolleras årligen och då är inte bostäder medräknat.
Drevvikenpartiet har alltid haft miljön i fokus och tillsynsnämnden har hittills i år haft många ärenden på sitt bord som berör allvarliga fall av miljöpåverkan. Det har gällt många enskilda avlopp i främst sommarstugeområden men även där man bygger ut och expanderar och inte heller har kommunalt avlopp och vatten på plats. Andra områden är de som är under förändring med exempelvis nytillkomna verksamheter, avveckling och nyetablering av företags- och industriområden, handelsplatser med mera.
Strandskyddsärenden inkommer också gällande utbyggnad/tillbyggnad och liknande. Kontroll av ventilation och städning är också mycket viktigt och görs med förhållandevis täta intervaller. Kemikalier och andra ämnen som förekommer i vår närhet är sådant som också ses över och kontrolleras. Våra strandbad, simhallar, djurhållning och buller är annat som diskuteras i nämnden.
Det är alltså många olika områden och stort arbete med dels att ta hand om det löpande arbetet men även att utveckla och förbättra. Att arbeta med detta område för Drevvikenpartiet och kommunen är mycket givande. 

Martin Övelius, ersättare tillsynsnämnden

Österhagen

Återigen är Österhagen och bebyggelse på fastigheten på tapeten. Drevvikenpartiet är precis som tidigare negativa till detta plus att miljöfrågan gällande området måste belysas bättre och vi har därför lagt en protokollsanteckning som tydligt visar vad vi anser i frågan. Den la vi förra veckan i KS och vi kommer också att lägga den på måndag i KF. Du kan läsa den under Senaste nytt på partiets sajt: http://www.drevvikenpartiet.se/

Utöver problemen med den gamla tippen så vet vi att det kommer att bli ökat bilåkande som inte alls rimmar med Huddinges miljöambitioner. Eftersom bebyggelsen till stor del planeras i norra delen av Länna och att det från området inte går att dra någon bilväg direkt till Skogås centrum så kommer de boende att behöva köra runt hela Östra Länna.

Det finns mycket att tycka om det här projektet, som tack och lov inte är godkänt ännu och vi vill ha bättre underlag för hur kommunen vill hantera miljöfrågan när det gäller till exempel marktvätt, något som är extremt omständligt och kostsamt.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Tillsatser i maten kan göra oss sjuka

I hur många år har inte Dp jobbat för färre tillsatser i maten som serveras i våra verksamheter? Framför allt när det gäller barn och ungdomar som är i början av livet är det här en mycket viktig fråga. Vi är absolut inte överdrivet ängsliga av oss eller förstorar upp saker, men med tanke på att man inte vet så mycket om hur olika tillsatser påverkar oss och framför allt inte i kombination med varandra och annat som finns i vår miljö, så kan det vara bra att vara försiktig.

Det är vidare en etisk fråga eftersom vi inte tycker att kommunen ska betala för exempelvis emulgeringsmedel som nämns i den här artikeln. Sådana tillsatser är oftast överflödiga, men det är bra och billig utfyllnad för tillverkarna av olika livsmedel och maträtter. Vi anser vidare att det är bättre med naturligt fett än onaturliga tillsatser, något som vi inte delar med Livsmedelsverket. Men det handlar även om mängderna som vi äter, alltså om man får övervikt och så vidare. En duktig kock kan för övrigt kompensera för det extra fettet i vissa produkter så att totalen inte blir större än vad som är rekommenderat, men att plocka bort fullfettprodukter till förmån för produkter med tillsatser är vi alltså emot.

Vi fortsätter att bevaka denna viktiga fråga för det handlar om våra invånares hälsa och den är alldeles för viktig för att ta risker med.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Huddinges badplatsprogram ute på remiss

Fram till den sista mars så kan alla som vill lämna in synpunkter om våra badplatser till Huddinge kommun. Eftersom det här en fråga som berör många så har Drevvikenpartiet bjudit in till ett öppet möte i Mariakyrkan i Skogås nästa vecka. Då fikar vi och samtalar om hur vi vill att våra badplatser ska se ut. Mötet kommer att hållas kl 18:00 och vi slutar 19:30.

De flesta badplatser i kommunen är kommunala, men har lite olika utrustning. Alla har inte toaletter, men det anser vi att de borde. Vi tycker också att det ska finnas hundbadplatser i alla kommundelar. Det gör det tryggare för övriga badgäster samt att hundägarna kan släppa sina hundar att även de få njuta av ett dopp.

Här kan du läsa om alla kommunala badplatser i hela kommunen och vad som planeras att göras. Badplatsprogram Det ska genomföras i år och Drevvikenpartiet som länge har engagerat sig i det här är väldigt glada för översyn och upprustning.

En av Drevvikenpartiets valaffischer

Vi ses den 17:e i Mariakyrkan. Kom och ge dina synpunkter så tar vi dem med till de politiska diskussionerna.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Bättre betyg med bättre skolgårdar

Så lyder en rubrik i Dagens Samhälle. En forskare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp har konstaterat att barn som rör på sig presterar bättre i skolan än de som inte rör på sig och att många skolor inte har sådana skolgårdar att barnen inspireras till rörelse på rasterna. Jag gillar när man får bekräftelse från forskningen på insikter man själv haft sedan länge. Så även nu.
Skolgården på Trångsundsskolan

 

För något år sedan kom det till min kännedom att skolgården på Vretskolan i Skogås inte var utrustad för de lågstadiebarn som hade börjat där. Det visade sig vara alldeles riktigt. Efter mitt påpekande i grundskolenämnden blev det en upprustning där, men i mitt tycke inte tillräckligt. Detta diskuterade jag med Cem Delen (FP), som hade ryckt in som ordförande i nämnden. Jag föreslog då att man borde göra en inventering av alla kommunens skolgårdar och därefter komplettera dem efter angelägenhetsgrad.
Denna idé presenterades i nämnden och gillades av alla, varför vi beslutade att genomföra en sådan. Denna är nu genomförd och pengar till upprustning tillförs årligen både från kommunen och från fastighetsägare Huge. Ibland är politik roligt och givande.

 

Leif Dyrvall, ledamot i grundskolenämnden