...Styrelsemöte, gruppmöte och medlemsmöte... effektivare och bättre övergångar får man leta efter... Vi samlades för att gå igenom viktiga och spännande saker på agendan.

läs mer