Vilka vi är och vad vi gör

Drevvikenpartiet är ett lokalt parti men arbetar också för att hela Huddinge Kommun ska utvecklas så bra som möjligt. Du som bor i kommunen ska bli lyssnad på.

Mer om oss 

T

Omorganisation av grundskolorna i Skogås-Trångsund

Österhagen

Ny grundskola i Länna

Läs mer

Nya Drevviks-posten ute nu!

Läs online

Bli medlem!

Vill du påverka utvecklingen i din kommun? Kontakta oss gärna via formuläret om du vill bli medlem. Du kan också sätta in 75 kr (per hushåll) på bankgiro 5878-1816 eller plusgiro 131-85 87 1. Skriv ditt namn och e-postadress i meddelandefältet.

Till formuläret

Förtroendevalda

Vi har två mandat i kommunfullmäktige och sitter i den styrande koalitionen med representanter i alla nämnder.

Läs mer

Partiprogram och historik

Här kan du läsa vårt partiprogram (på flera språk) och vad som har hänt tidigare i vår historia.

Partiprogram   Vår historia

Ingalill Söderberg - Kommunalråd

Vår Historik

Partiet bildades den 14 januari år 1998 på initiativ av Skogåsbon Allan Albiin med avsikten att få till en folkomröstning om en delning av Huddinge kommun. Kommundelningsfrågan hade drivits av framförallt centerpartiet sedan år 1992 utan några större framgångar, men Drevvikenpartiets tillkomst öppnade upp för invånare oavsett politisk färg att gemensamt lyfta frågan om en ny kommun i Skogås/Trångsund till den enskilt viktigaste frågan för den östra kommundelen.

Vid valet i september år 1998, d.v.s. endast åtta månader efter partiets bildande, skördades stora framgångar i Skogås/Trångsund och (dp) blev näst största parti med 20,1 procent av rösterna. Detta resulterade i en bred politisk koalition i vilken Drevvikenpartiet med tre mandat tog plats tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Läs fortsättningen…

Kontakta oss

Leif Dyrvall, partiordförande och kommunalråd
Tel. 08-535 301 88, 070-198 93 15
E-post: leif.dyrvall@drevvikenpartiet.se

Martin Övelius, politisk sekreterare
Tel. 08-535 301 62, 070-879 03 19
E-post: martin.ovelius@drevvikenpartiet.se