Val 2022

Välkommen till vår sida rörande vårt valmanifest inför valet 2022! Här finns allt nyttigt du behöver veta vad vi i Drevvikenpartiet driver för frågor. Listan uppdateras kontinuerligt efter kontakt med er invånare, som vi abetar för var dag.

Vi har ett resultat!
Tack vare att Drevvikenpartiet har synts extra mycket, genom snygga valbilar, annonser och trycksaker som vi delar ut i brevlådor och vid bord i Skogås och Trångsund, fick vi behålla våra tre mandat i kommunfullmäktige.

Vi fick motsvarande resultat som 2018, det vill säga 5 procent av de totala rösterna i Huddinge kommun men hela 22 procent av rösterna i Östra Huddinge. Vi är därmed största parti i sex valdistrikt (5 distrikt 2018) nämligen i Sjöängen, Stortorp (ny), Länna, Fållan-Nytorp, Östra Skogås norra samt i Östra Skogås södra. Vi är näst största parti i ytterligare tre distrikt.

Den styrande koalitionen tappade däremot tre mandat från 30 till 27 av fullmäktiges 61. Den koalitionen är fortfarande större än V, S och MP som fick 26 mandat. Tyvärr valde både Centern och Huddingepartiet att byta sida och bilda ett styre med S och MP med aktivt stöd av V.

Drevvikenpartiet går nu i oberoende opposition med fokus på östra Huddinge, fullt ut från årsskiftet. Vi kommer ändå att ha förtroendevalda i alla nämnder och i vissa bolagsstyrelser, råd och beredningar. Därmed har vi fortsatt bra insyn i kommunens verksamheter och kan lägga förslag, motioner och interpellationer kring våra frågor.

Vilka frågor driver Drevvikenpartiet framöver?
Flera av våra valfrågor från 2018 är fortfarande aktuella och vi kommer att driva dem vidare tillsammans med årets valfrågor och de hjärtefrågor som redan står i vårt partiprogram samt sådant som invånarna tycker är viktigt. Det handlar både om generella frågor som gäller hela kommunen och verkligt lokala som bara gäller ett bostadsområde. Här nedan är några av våra prioriterade frågor 2023–2026:

  • Fler lärare och lärarassistenter i skolorna
  • Mindre barngrupper i förskolan
  • Ökad trygghet för alla
  • Satsa på och utveckla Stortorpsparken
  • Linatorpsbadet nu!
  • Bättre förutsättningar för idrotten
  • Biblioteket åter till Trångsund
  • Skippa Skip Stop

En egen kommun för Skogås, Trångsund, Länna och Vidja!

Som lokalt parti är vi inte styrda av något riksdagsparti utan kan forma vår politik helt själva, tillsammans med er. I valet 2022 blev Drevvikenpartiet andra största parti i vår kommundel och fick ett tredje mandat. Nu jobbar vi för att säkerställa en god framtid för Skogås, Trångsund, Länna och Vidja!

Se vår film om lokala partier och om varför man ska rösta olika i de tre valen i höst! Klicka här

Här nedan ser du våra fina valbilar! Dessa rullar runt i våra kommundelar så gott som dagligen. Hälsa gärna på om tillfälle ges, det är bara kul!

 

 

Vi är övertygade om att demokrati, rättvisa och medborgarinflytande skulle gynnas av att östra Huddinge blev en egen kommun. Exempel från andra kommuner som delats visar att den nya kommunen klarar sig bra ekonomiskt. Vi skulle bli en medelstor kommun med över 25 000 invånare.

Vi är för en förtätning av samhället för att möjliggöra fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Men vi eftersträvar även livskvalitet med närhet till parker och gröna öar. Förtätning måste alltid göras med hänsyn till befintliga bostäder och grannar. Nya bostäder ska smälta in i området och harmonisera med omkringliggande bebyggelse.

Det ska finnas tillräckligt med fotbollsplaner och idrottshallar med adekvat utrustning för alla idrottsföreningar, men också klubblokaler, spontanidrottsplatser, utegym och löparspår. Föreningarna måste få rätt stöd och rättvisa bidrag.

Skolklasserna är stora och lärarna har svårt att hinna stötta alla elever. Administrationen tar också för mycket tid från undervisningen. Med fler lärare och lärarassistenter som avlastar lärarna blir det också fler vuxna i skolan.

Det ska finnas bra och tillgängliga bostäder för alla skeden i livet. Äldre som vill lämna villan ska kunna flytta till attraktiva seniorbostäder med närhet till både service och natur. Äntligen har vi fått till planer för trygghetsboenden där det också finns möjlighet till gemenskap.

De allra flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde men vi kan göra mycket för att öka tryggheten genom kameraövervakning, trygghetsvärdar och nattvandrare men också genom att hålla snyggt, sanera klotter och röja sly. Samverkan med civilsamhället och näringslivet kan också bli bättre.

Visste du att 100% av alla fötroendevalda i Drevvikenpartiet är bosatta i Trångsund, Skogås, Länna eller Vidja? Var med och påverka samhällsutvecklingen i den östra kommundelen – Din röst och engagemang gör skillnad – Rösta på oss i kommunalvalet.

För barnens skull behöver grupperna bli mindre särskilt för de yngre barnen. Färre antal barn per pedagog möjliggör uppdelningar av barn i små grupper och barnen kan ges individuellt stöd.