Val 2022

Välkommen till vår sida rörande vårt valmanifest inför valet 2022! Här finns allt nyttigt du behöver veta vad vi i Drevvikenpartiet driver för frågor. Listan uppdateras kontinuerligt efter kontakt med er invånare, som vi abetar för var dag.

Nu drar valrörelsen i gång på allvar!
Drevvikenpartiet har laddat för att synas extra mycket genom snygga valbilar, nya rondellhundar, annonser och trycksaker som vi delar ut i brevlådor och vid bord i Skogås och Trångsund. Vi har förstärkt valarbetarna med Cecilia Nordin som är vår valsamordnare och Elsa och Alva som är våra ungdomsambassadörer och som jobbar särskilt för att nå förstagångsväljarna.

Vilka frågor driver vi i valet i höst?
Flera av våra valfrågor från 2018 är fortfarande aktuella, se affischerna längre ner och några nya lägger vi till.
Det är hjärtefrågor som redan står i vårt partiprogram eller sådant som invånarna tycker är viktigt. Det är både generella frågor som gäller hela kommunen och verkligt lokala som bara gäller ett bostadsområde. Här nedan är några av våra valfrågor 2022:

  • Fler lärare och lärarassistenter i skolorna
  • Mindre barngrupper i förskolan
  • Satsa på och utveckla Stortorpsparken
  • Linatorpsbadet nu!
  • Biblioteket åter till Trångsund
  • Skippa Skip Stop

Som lokalt parti är vi inte styrda av något riksdagsparti utan kan forma vår politik helt själva, tillsammans med er. I valet 2018 blev Drevvikenpartiet andra största parti i vår kommundel och fick ett tredje mandat. Nu jobbar vi för ytterligare minst ett mandat för att säkerställa en god framtid för Skogås, Trångsund, Länna och Vidja!

Se vår film om lokala partier och om varför man ska rösta olika i de tre valen i höst! Klicka här

Här nedan ser du våra fina valbilar! Dessa kommer rulla runt i vår kommun. Hälsa gärna på om tillfälle ges, det är bara kul!

 

 

Vi är övertygade om att demokrati, rättvisa och medborgarinflytande skulle gynnas av att östra Huddinge blev en egen kommun. Exempel från andra kommuner som delats visar att den nya kommunen klarar sig bra ekonomiskt. Vi skulle bli en medelstor kommun med över 25 000 invånare.

Infarten till Skogås från väg 73 har utretts och planerats alldeles för länge. Tyvärr är risken för översvämningar stor så den planerade utbyggnaden behöver minimeras. Det viktigaste är dock det visuella intrycket och nu börjar det hända saker för att vi ska få en snygg och välkomnande entré. Kolonilottsområdet ska också kunna få en större yta.

Vi är för en förtätning av samhället för att möjliggöra fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Men vi eftersträvar även livskvalitet med närhet till parker och gröna öar. Förtätning måste alltid göras med hänsyn till befintliga bostäder och grannar. Nya bostäder ska smälta in i området och harmonisera med omkringliggande bebyggelse.

Det ska finnas bra och tillgängliga bostäder för alla skeden i livet. Äldre som vill lämna villan ska kunna flytta till attraktiva seniorbostäder med närhet till både service och natur. Äntligen har vi fått till planer för trygghetsboenden där det också finns möjlighet till gemenskap.

Trivsel och trygghet är två prioriterade frågor. Ett tryggt samhälle är rent och snyggt. Klotter hör inte hemma i vår kommun. Bra belysning och röjning av sly är också viktigt liksom grannstödsbilen, nattvandrare och socialt förebyggande arbete. Trygghetskameror är ett viktigt komplement som nu kommer på plats i våra centrum.

Visste du att 100% av alla fötroendevalda i Drevvikenpartiet är bosatta i Trångsund, Skogås, Länna eller Vidja? Var med och påverka samhällsutvecklingen i den östra kommundelen – Din röst och engagemang gör skillnad – Rösta på oss i kommunalvalet.