Val 2018

Här nedan kan ni läsa om de valfrågor vi drev inför valet 2018

Val 2018

I valet 2018 hade vi en rad vallöften som vi för fram efter att ha lyssnat in vad invånarna tycker är viktigt. Det är både generella frågor som gäller hela kommunen och verkligt lokala som bara gäller ett bostadsområde. Som lokalt parti är vi inte styrda av något riksdagsparti utan kan forma vår politik helt själva. I valet 2018 gick Drevvikenpartiet framåt och fick ytterligare ansvar i form av ett till mandat. Här är några av de vallöften från valet 2018 vi jobbar för ska bli verklighet:

Vi är övertygade om att demokrati, rättvisa och medborgarinflytande skulle gynnas av att östra Huddinge blev en egen kommun. Exempel från andra kommuner som delats visar att den nya kommunen klarar sig bra ekonomiskt. Vi skulle bli en medelstor kommun med över 25 000 invånare.

Infarten till Skogås från väg 73 har utretts och planerats på tok för länge. Hur svårt kan det vara att sätta spaden i jorden? Skogås behöver en snygg och välkomnande entré nu. Där ska finnas plats för nya arbetsplatser, handel och en park.

Vi är för en förtätning av samhället för att möjliggöra fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Men vi eftersträvar även livskvalitet med närhet till parker och gröna öar. Förtätning måste alltid göras med hänsyn till befintliga bostäder och grannar.

Vi kommer aldrig att göra avkall på omsorgen av de äldre. Det ska finnas bra och tillgängliga bostäder för alla skeden i livet. Det behöver byggas fler trygghetsboenden där det också finns möjlighet till gemenskap.

Trivsel och trygghet är två prioriterade frågor. Ett tryggt samhälle är rent och snyggt. Klotter hör inte hemma i vår kommun. Bra belysning och röjning av sly är också viktigt liksom grannstödsbilen, nattvandrare och socialt förebyggande arbete.

Visste du att 100% av alla fötroendevalda i Drevvikenpartiet är bosatta i Trångsund, Skogås, Länna eller Vidja? Var med och påverka samhällsutvecklingen i den östra kommundelen – Din röst och engagemang gör skillnad – Rösta på oss i kommunalvalet.