Förtroendevalda

Drevvikenpartiet har ledamöter i alla kommunens nämnder, beredningar, råd och bolagsstyrelser
Ingalill Söderberg

Ingalill Söderberg

Trångsund

Kommunalråd
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Kommunstyrelsens klimatutskott
Ersättare i Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott
Ledamot i Partistyrelsen, kassör

Leif Dyrvall

Leif Dyrvall

Skogås

Partiordförande
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunfullmäktiges
valberedning
Ersättare i Valnämnden

Patrik Willingstam

Patrik Willingstam

Skogås

Vice Partiordförande
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Bygglovs- och tillsynsnämnden

Cecilia Nordin

Cecilia Nordin

Skogås

Ledamot i Partistyrelsen
Ledamot i Kommunfullmäktige
2:a Vice ordförande i Trygghets- och
delaktighetsberedningen
Ledamot i Socialnämnden
Ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare i Kommittén för arvodes-
och partistödsfrågor
Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Marcus Jillehed

Marcus Jillehed

Trångsund

Ledamot i Partistyrelsen
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare i Kommunfullmäktige

Emil Holmund

Emil Holmund

Trångsund

Ledamot i
Partistyrelsen
Ledamot i Huge AB
Politisk sekreterare

Elsa Holmlund

Elsa Holmlund

Trångsund

Ledamot i Funktionshinderrådet (Funkisrådet)

Henrik Bruhn

Henrik Bruhn

Skogås

Ledamot i Natur- och stadsmiljönämnden

Lasse Reuterberg

Lasse Reuterberg

Trångsund

Nämndeman i Södertörns tingsrätt
Ersättare i Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden

Gudrun Hay

Gudrun Hay

Skogås

Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

Mikael Tångring

Mikael Tångring

Trångsund

Ledamot i Förskolenämnden

Viveka Birgersdotter

Viveka Birgersdotter

Skogås

Revisor för partiet
Ersättare i Trygghets- och delaktighetsberedningen

Lars Slättås

Lars Slättås

Stortorp

Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Mats Forssén

Mats Forssén

Skogås

Ledamot i Grundskolenämnden

Lars Andersson

Lars Andersson

Skogås

Ledamot i Partistyrelsen