Förtroendevalda

Drevvikenpartiet har ledamöter i alla kommunens nämnder, beredningar, råd och bolagsstyrelser
Ingalill Söderberg

Ingalill Söderberg

Trångsund

Kommunalråd
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ordförande i Trygghets-
och delaktighetsberedningen
1:e vice ordf. i Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot i Valberedningen

Leif Dyrvall

Leif Dyrvall

Skogås

Partiordförande
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Valberedningen
Ersättare i Valnämnden

Patrik Willingstam

Patrik Willingstam

Skogås

Vice Partiordförande
Ledamot i Kommunfullmäktige
Vice ordf. Näringslivsberedningen
Ledamot i Huge Bostäder AB

Cecilia Nordin

Cecilia Nordin

Skogås

Ledamot i Socialnämnden
Ersättare i Kommittén för arvodes-
och partistödsfrågor
Ledamot i Partistyrelsen

Thomas Hanbo

Thomas Hanbo

Trångsund

Ledamot i Partistyrelsen
Ledamot i Kommittén för arvodes-
och partistödsfrågor
Ledamot i Bygglovs- och Tillsynsnämnden
Ledamot i Klimat- och stadsmiljönämnden
Nämndeman i Södertörns tingsrätt
Ersättare Södertörns Fjärrvärme AB

Marcus Jillehed

Marcus Jillehed

Trångsund

Ersättare i Kommunfullmäktige
Ledamot i Partistyrelsen

Ellen Reuterberg

Ellen Reuterberg

Trångsund

Ersättare i Grundskolenämnden

Elsa Holmlund

Elsa Holmlund

Trångsund

Ersättare i Socialnämnden

Emil Holmund

Emil Holmund

Trångsund

Ledamot i
Partistyrelsen

Gudrun Hay

Gudrun Hay

Skogås

Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Länna

Suppleant i Huddinge Samhällsfastigheter AB

Kerstin Lindh

Kerstin Lindh

Skogås

Ledamot i Funktionshinderrådet

Henrik Bruhn

Henrik Bruhn

Skogås

Ersättare i Klimat- och stadsmiljönämnden

Lasse Reuterberg

Lasse Reuterberg

Trångsund

Nämndeman i Södertörns tingsrätt
Ledamot i Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden

Mikael Tångring

Mikael Tångring

Trångsund

Ledamot i Förskolenämnden

Lars Andersson

Lars Andersson

Skogås

Ersättare i Trygghets- och Delaktighetsberedningen

Viveka Birgersdotter

Viveka Birgersdotter

Skogås

Revisor för partiet

Lars Slättås

Lars Slättås

Stortorp

Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Peter Axelsson

Peter Axelsson

Trångsund

Ersättare i Kommunfullmäktige

Karin Andersson

Karin Andersson

Skogås

Ledamot i Huddinges pensionärsråd