Förtroendevalda

Drevvikenpartiet har ledamöter i alla kommunens nämnder, beredningar, råd och bolagsstyrelser
Cecilia Nordin

Cecilia Nordin

Skogås

Oppositionsråd
Ledamot i Partistyrelsen
2:a Vice ordförande i
Beredningen för trygghet,
prevention och demokrati
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Kommunstyrelsens klimatutskott
Ledamot i Socialnämnden
Ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot i Kommittén för arvodes-
och partistödsfrågor
Ersättare i Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott
Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Patrik Willingstam

Patrik Willingstam

Skogås

Partiordförande
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden

Marcus Jillehed

Marcus Jillehed

Trångsund

Vice Partiordförande
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare i Kommunfullmäktige

Ingalill Söderberg

Ingalill Söderberg

Trångsund

Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Partistyrelsen, kassör
Ersättare i Valnämnden
Ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare i Kommittén för arvodes-
och partistödsfrågor

Emil Holmund

Emil Holmund

Trångsund

Ledamot i
Partistyrelsen
Ledamot i Huge AB
Politisk sekreterare

Mats Forssén

Mats Forssén

Skogås

Ledamot i Partistyrelsen
Ledamot i Grundskolenämnden

Henrik Bruhn

Henrik Bruhn

Skogås

Ledamot i Partistyrelsen
Ledamot i Natur- och stadsmiljönämnden

Mikael Tångring

Mikael Tångring

Trångsund

Ledamot i Förskolenämnden
Ersättare i Kommunfullmäktige

Viveka Birgersdotter

Viveka Birgersdotter

Skogås

Revisor för partiet
Ersättare i Beredningen för trygghet, prevention och demokrati

Helena Hansson

Helena Hansson

Länna

Ledamot i Funktionshinderrådet (Funkisrådet)

Lasse Reuterberg

Lasse Reuterberg

Trångsund

Nämndeman i Södertörns tingsrätt
Ersättare i Bygglovs- och tillsynsnämnden
Ledamot i partiets valberedning

Lars Slättås

Lars Slättås

Stortorp

Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Jenny Dyrén

Jenny Dyrén

Trångsund

Ledamot i partiets valberedning