Förtroendevalda

Drevvikenpartiet har ledamöter i alla kommunens nämnder, beredningar, råd och bolagsstyrelser
Ingalill Söderberg

Ingalill Söderberg

Trångsund

Kommunalråd
Vice partiordförande
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ordförande i Trygghets-
och delaktighetsberedningen
1:e vice ordf. i Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot i Valberedningen

Leif Dyrvall

Leif Dyrvall

Skogås

Partiordförande
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Bygglovs- och Tillsynsnämnden
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Valberedningen
Ersättare i Valnämnden

Emil Holmlund

Emil Holmlund

Trångsund

Partisekreterare
Ledamot i Partistyrelsen
Tidigare:
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommittén för arvodes-
och partistödsfrågor

Patrik Willingstam

Patrik Willingstam

Skogås

Ledamot i Partistyrelsen
Ledamot i Kommunfullmäktige
Vice ordf. Näringslivsberedningen
Ledamot i Huge Bostäder AB
Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Marcus Jillehed

Marcus Jillehed

Trångsund

Ersättare i Kommunfullmäktige
Ledamot i Partistyrelsen
Ledamot i Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden

Thomas Hanbo

Thomas Hanbo

Trångsund

Ledamot i Partistyrelsen
Ledamot i Kommittén för arvodes-
och partistödsfrågor
Ledamot i Klimat- och stadsmiljönämnden
Nämndeman i Södertörns tingsrätt
Ersättare Södertörns Fjärrvärme AB

Cecilia Nordin

Cecilia Nordin

Skogås

Ledamot i Socialnämnden
Ersättare i Kommittén för arvodes-
och partistödsfrågor
Ersättare i Klimat- och stadsmiljönämnden
Ledamot i Partistyrelsen
Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Gudrun Hay

Gudrun Hay

Skogås

Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

Coskun Binay

Coskun Binay

Länna

Ersättare i Socialnämnden

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Länna

Suppleant i Huddinge Samhällsfastigheter AB

Lars Slättås

Lars Slättås

Stortorp

Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Lars Andersson

Lars Andersson

Skogås

Ersättare i Trygghets- och Delaktighetsberedningen

Viveka Birgersdotter

Viveka Birgersdotter

Skogås

Ledamot i Förskolenämnden

Kerstin Lindh

Kerstin Lindh

Skogås

Ledamot i Funktionshinderrådet
Revisor för partiet

Steven Lowenrud

Steven Lowenrud

Skogås

Ersättare i Grundskolenämnden

Karin Andersson

Karin Andersson

Skogås

Ledamot i Huddinges pensionärsråd

Lasse Reuterberg

Lasse Reuterberg

Trångsund

Nämndeman i Södertörns tingsrätt