Förtroendevalda

Drevvikenpartiet har ledamöter i alla kommunens nämnder, beredningar, råd och bolagsstyrelser
Ingalill Söderberg

Ingalill Söderberg

Trångsund

Kommunalråd
Vice partiordförande
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen
Ordförande i demokratiberedningen
Vice ordförande i socialnämnden
Ordförande i socialutskott 3
Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

Leif Dyrvall

Leif Dyrvall

Skogås

Partiordförande
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ordförande i tillsynsnämnden
Ledamot i grundskolenämnden

Kim Wiking

Kim Wiking

Vidja

Partisekreterare
Ledamot i partistyrelsen
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i miljöberedningen

Patrik Willingstam

Patrik Willingstam

Skogås

Ledamot i partistyrelsen
Ledamot i gymnasienämnden
Ledamot i förskolenämnden
Ersättare i kommunfullmäktige
Ersättare i Huddinge samhällsfastigheter AB

Emil Holmlund

Emil Holmlund

Trångsund

Ersättare i kommunfullmäktige

Marcus Jillehed

Marcus Jillehed

Trångsund

Ledamot i partistyrelsen

Tomas Ekroth

Tomas Ekroth

Trångsund

Ledamot i valnämnden
Ledamot i kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Peter Axelsson

Peter Axelsson

Trångsund

Ersättare i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB

Mathias Övelius

Mathias Övelius

Skogås

1:e vice ordförande i styrelsen för Huge Bostäder AB

Jan Borg

Jan Borg

Skogås

Ledamot i Huddinges brottsförebyggande råd

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Länna

Ledamot i natur- och byggnadsnämnden

Kent Funke

Kent Funke

Skogås

Ersättare i äldreomsorgsnämnden

Karin Andersson

Karin Andersson

Skogås

Ledamot i pensionärsrådet

Kerstin Lindh

Kerstin Lindh

Skogås

Revisor och ledamot i Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Lars Slättås

Lars Slättås

Stortorp

Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Lars Andersson

Lars Andersson

Skogås

Ersättare i demokratiberedningen

Leif Ljungqvist

Leif Ljungqvist

Skogås

Revisorsuppleant
Ledamot i kommunrevisionen

Jolanta Szutkiewicz

Jolanta Szutkiewicz

Skogås

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Thomas Hanbo

Thomas Hanbo

Trångsund

Ledamot i partistyrelsen
Nämndeman i Södertörns tingsrätt