Valet 2014

I valet 2014 gick Drevvikenpartiet glädjande nog framåt med 193 röster jämfört med valet 2010. Däremot hade valkretsarna ändrats så vi tappade vårt tredje mandat. Det positiva överväger så klart och det är alla som jobbade för partiet i valrörelsen med att packa valsedlar, dela ut flygblad och Ormspel och inte minst affischera.

Tack vare framförhållning, kreativitet, duktiga medlemmar och ett proffsigt material nådde vi ut med vårt budskap och har fått många positiva kommentarer kring det. Vi har verkligen anledning att vara nöjda och nu ska vi se till att jobba för de frågor som vi gick till val på så att vi efter fyra år kan visa att vi även den här gången har gjort vad vi sa att vi skulle.

Här nedan kan du se de valbudskap vi gick till val på, valresultat för Huddinge östra samt de tre valdistrikt där Drevvikenpartiet blev största parti.

Många väljer att röstdela, det vill säga rösta olika i de tre valen. Oavsett vem du röstar på i riksdagsvalet så ska du välja Ditt parti i kommunalvalet.

Det behövs ett lokalt parti som samlar våra åsikter och driver lokala frågor för invånarna i östra Huddinge.

Redan från starten 1998 har vi haft ett heltäckande handlingsprogram och nu går vi till val för femte gången.

Sedan 2007 sitter vi i den styrande majoriteten och det vill vi fortsätta med.

Lokala partier finns i nästan hälften av landets kommuner och vi är en kraft att räkna med.

Kommunen har i år utökat antalet feriepraktikplatser för ungdomar. Dock får inte alla som söker jobb en plats och det vill Drevvikenpartiet ändra på.

Det är jätteviktigt att ungdomar får den här chansen att komma ut och prova ett arbete.

I år fanns till exempel sommarjobbare i Stortorpsparken och det finns många allmänna grönytor som de skulle kunna ta hand om, liksom att vara en extra hand i äldreomsorgen.

Har du också tröttnat på klottret? Kommunen har en policy att allt klotter ska tas bort inom 48 timmar.

Tyvärr har det varit si och så med det i vår kommundel.

Drevvikenpartiet kräver en allmän uppryckning. Allt klotter, även på Trafikverkets områden, SKA BORT inom 48 timmar.

Vi vill ha bättre samordning mellan bostadsbolag, Trafikverket, Vattenfall och andra som är ansvariga för utemiljön.

Drevvikenpartiet vill värna om våra sjöar. Vi ska kunna bada på badplatserna utan att riskera att benen trasslar in sig i bottenväxterna. Vi ska kunna fiska och ro i våra sjöar.

Vi vill att kommunen rensar upp de skenande bottenväxterna, framför allt vid våra badplatser, vilket även gynnar det naturliga växt- och djurlivet i sjöarna.

Vi vill få bort ett stort antal av de E-nummer som tyvärr finns i mycket av det som vi äter, bland annat lättprodukter.

Självklart så är tillsatser olika och behöver inte ens vara onaturliga, men vissa kan vara hälsovådliga.

Sedan så handlar det om etik; vi ska inte betala för utfyllnad och fluff på grund av att naturliga ingredienser har tagits bort.

För att klara det här så är utbildad personal något som vi måste satsa mer på i våra kök.

Drevvikenpartiet har länge drivit frågan om hundrastgård på Nytorps mosse, något som stöds av många hundägare. Fortfarande rastar många sina hundar utan koppel och när den nya förskolan byggs i utkanten av mossen så blir det ännu viktigare att det finns ett inhägnat område där de kan släppa sina hundar.

Den provisoriska hundrastgården vid fotbollsplanen vid rondellen intill motorvägsavfarten i Skogås är mycket uppskattad men den är inte förenlig med planerna för Entré Skogås utan måste på sikt flyttas.

Många uppskattar inte att hundar badar på badplatserna.

Det bästa är inte att sätta upp ännu fler förbudsskyltar.

Drevvikenpartiet vill istället gå en annan väg genom att sätta upp en annan skylt, ”Här är hundar välkomna att bada”. Naturligtvis på avskilda hundbad även i vår kommundel.

Idag finns det bara två hundbad i Huddinge, båda i sjön Gömmaren.

Många boende i Länna skulle gärna se att direktbussen som går från Haninge till Gullmarsplan även stannade i Länna.

Vi ser också behovet av en buss till Kungens kurva som är norra Europas största handelsplats och Stockholmsregionens mest expansiva företagsområde.

I flera andra kommundelar finns det utegym för spontan, gratis styrketräning. Det är redskap i antingen trä eller metall och man har möjlighet att träna olika muskelgrupper.

Många springer på de redan idag ganska fina promenadvägarna längs Drevviken och vi ser inget hinder mot att man skulle förse stigen med elektriskt ljus och ljusdesign. Detta gäller även spåret i Trångsund.

Vi anser att man ska förse flera av våra naturområden med elljusspår, en stor del av vinterhalvåret är detta behov stort och folkhälsoarbetet måste bedrivas året runt.

Enligt förslag i Huddinge kommun Översiktsplan 2030 ska delar av Rickardsviksparken i Skogås bebyggas. Det vill inte vi i Drevvikenpartiet.

Vi vill bevara de grönområden som finns i våra bostadsområden.

Bygg hellre högre hus där det redan byggs och marken är detaljplanerad.

I samtal med företagarna på Trångsunds torg kom det fram att deras största bekymmer är att besökarna inte stannar upp och därför inte tar sig tiden att nyttja det serviceutbud som finns.

En av anledningarna till att man som besökare inte stannar är framför allt det stundtals kalla intryck som torget inger.

Det under hösten vindpinade Trångsunds torg förtar mycket av spontaniteten och shoppingglädjen.

En inglasning längs med affärerna skulle få fler att stanna till och även inbjuda till loppisar, bokbord och andra aktiviteter vilka framgångsrikt bedrivs i Skogås.

En inglasning av Trångsunds torg skulle innebära en nysatsning för Trångsund.

Enligt den lokala ordningsstadgan får ingen förtäring av alkohol ske inom en viss radie runt våra centrumanläggningar.

Tyvärr ser polisen och väktare mellan fingrarna i vissa fall. Det här skapar otrygghet och kan locka ungdomar in i missbruk.

Vi vill att ordningsstadgan ska följas och att kommunens uppsökare får större resurser att ta hand om dem som behöver hjälp ur sitt missbruk.

Du har säkert sett vårt budskap om att vi vill ha en skyskrapa i Skogås centrum och högst upp så vill vi ha en restaurang med panoramautsikt.

Nu ska man inte läsa in mer i detta än vad det faktiskt är; det är inte så att vi är ute efter ett nytt Manhattan, men vad vi vill är att vi ska värna de grönytor som finns i vår kommundel.

Att bygga en skyskrapa är inte gjort i ett nafs. Bland annat så är brandsäkerheten en mer komplicerad fråga, men vi menar att även den går att lösa.

När det gäller boendeparkeringar så vill vi se paternostersystem i kommunen (alltså att det där det är möjligt bygga ”hissgarage” ner i marken) och vi tror även att ett högt hus skulle kunna ge mer karaktär till Skogås centrum. Att toppa huset med en restaurang som invånarna kan sitta och njuta i och dessutom se ända in till stan vore heller inte dumt. Det kommer kanske att ta ett antal år innan det här blir verklighet, men börjar man aldrig diskutera frågan så kommer det aldrig att bli av och då kanske ytterligare gröna ytor försvinner och det kan vi inte acceptera helt enkelt.

Är du också trött på att sista pendeln från Stockholm går redan före klockan 01.00?

Vi i Drevvikenpartiet arbetar för dygnet-runt-trafik minst en gång i timmen.

Dessutom vill vi att de busslinjer som dagtid ansluter till pendeltågen gör det även nattetid. För trygghetens skull och för dem med obekväm arbetstid.

Tidigare gick nattbussen hela vägen till Rondovägen. Nu stannar den i Skogås centrum. För ökad trygghet för dem som ska hem sent på natten ser vi gärna att nattbussen åter går till Rondovägen.

Vi har fått frågor från boende i både Länna, Stortorp och Skogås om vad som görs för att minska bullret från väg 73 och från järnvägen.

Kommunen arbetar med att få till bullerplank utmed väg 73 och det som är målsättningen med detta arbete är att förmå Trafikverket att lösa problemen som rör deras egna vägar.

Det är väghållaren som har ansvaret för bulleråtgärder. Kommunen ska alltså åtgärda kommunala vägar, inte Trafikverkets vägar och järnvägar.

Det saknas boendeformer för seniorer som är för pigga för äldreboenden men ändå behöver en bättre anpassad bostad.

Vi vill att det byggs fler trygghetsboenden och seniorbostäder med gemensamhetslokaler för våra äldre.

Drevvikenpartiet alltid har varit negativa till bostadsbyggande på området Österhagen i Länna. Anledningarna är flera och en av dem är att dragningen av bilväg till Skogås centrum kommer att bli svårlöst. Blir den norra delen av området bebyggt så kommer man att få köra runt en stor del av Länna för att ta sig dit, vilket gör att miljön kommer att påverkas negativt.

Många saknar den brygga som tidigare fanns vid Badudden. Där och på flera andra ställen finns inte heller toalett och omklädningsrum, något som vi gärna ser sätts upp på kommunens badplatser.