08-535 301 88 / 070-879 03 19 info@drevvikenpartiet.se

Barytonvägen, Skogås

Tornslingan, Trångsund

Djupdalsvägen, Länna

”Drevvikenpartiet är ett lokalt parti i Huddinge kommun och ingår i den styrande koalitionen. Vi agerar på uppdrag av kommuninvånare i Skogås, Trångsund och Länna, i den östra delen av Huddinge kommun. Drevvikenpartiet har förtroendevalda i alla kommunala nämnder, beredningar och bolag. Vi särskiljer oss med vår utpräglade lokala politik med starkt fokus på närdemokrati, decentralisering och förebyggande arbete. Vårt kommunala uppdrag består i ansvaret för demokrati, folkhälsa och jämlikhet.”

Ingalill Söderberg

Kommunalråd (DP)

Pressmeddelande om medborgardialoger

Nu prioriteras medborgardialoger i  mål och budget för 2018. Vår hjärtefråga närdemokrati lyfts i och med att vi låter våra kommuninvånare få komma närmare besluten som tas. Läs hela... läs mer

Var med och påverka din vardag

Välkommen att engagera dig hos oss. I DP har du stora möjligheter att påverka. Kontakta oss via formuläret för att bli medlem eller om du har några frågor eller synpunkter.

Medlemsavgiften är 75 kr (per hushåll). Swisha till nr. 1231460310 eller sätt in beloppet på bankgiro 5878-1816 eller plusgiro 1318587-1.

Skriv ditt namn, adress och e-postadress i meddelandefältet.

15 + 2 =