Välkommen till Drevvikenpartiet

Vi är ett lokalt parti i Huddinge kommun och ingår i den styrande koalitionen. Vi agerar på uppdrag av kommuninvånare i Skogås, Trångsund, Länna och Vidja med flera i den östra delen av Huddinge kommun. Drevvikenpartiet har förtroendevalda i alla kommunala nämnder, beredningar och bolag. Vi särskiljer oss med vår utpräglade lokala politik med starkt fokus på närdemokrati, decentralisering och förebyggande arbete. Vårt kommunala uppdrag består i ansvaret för demokrati, folkhälsa och jämlikhet.

Ingalill Söderberg

Kommunalråd (DP)

Val 2018

I valet har vi en rad frågor som vi för fram efter att ha lyssnat in vad invånarna tycker är viktigt. Det är både generella frågor som gäller hela kommunen och verkligt lokala som bara gäller ett bostadsområde. Som lokalt parti är vi inte styrda av något riksdagsparti utan kan forma vår politik helt själva. Här är några av de frågor vi jobbar för:

Vi är övertygade om att demokrati, rättvisa och medborgarinflytande skulle gynnas av att östra Huddinge blev en egen kommun. Exempel från andra kommuner som delats visar att den nya kommunen klarar sig bra ekonomiskt. Vi skulle bli en medelstor kommun med över 25 000 invånare.

Infarten till Skogås från väg 73 har utretts och planerats på tok för länge. Hur svårt kan det vara att sätta spaden i jorden? Skogås behöver en snygg och välkomnande entré nu. Där ska finnas plats för nya arbetsplatser, handel och en park.

Vi är för en förtätning av samhället för att möjliggöra fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Men vi eftersträvar även livskvalitet med närhet till parker och gröna öar. Förtätning måste alltid göras med hänsyn till befintliga bostäder och grannar.

Vi kommer aldrig att göra avkall på omsorgen av de äldre. Det ska finnas bra och tillgängliga bostäder för alla skeden i livet. Det behöver byggas fler trygghetsboenden där det också finns möjlighet till gemenskap.

Trivsel och trygghet är två prioriterade frågor. Ett tryggt samhälle är rent och snyggt. Klotter hör inte hemma i vår kommun. Bra belysning och röjning av sly är också viktigt liksom grannstödsbilen, nattvandrare och socialt förebyggande arbete.

Visste du att 100% av alla fötroendevalda i Drevvikenpartiet är bosatta i Trångsund, Skogås, Länna eller Vidja? Var med och påverka samhällsutvecklingen i den östra kommundelen – Din röst och engagemang gör skillnad – Rösta på oss i kommunalvalet.

Drevvikenpartiet i sociala medier


Var med och påverka din vardag

Välkommen att engagera dig hos oss. I DP har du stora möjligheter att påverka. Kontakta oss via formuläret för att bli medlem eller om du har några frågor eller synpunkter.

Medlemsavgiften är 75 kr (per hushåll). Swisha till nr. 1231460310 eller sätt in beloppet på bankgiro 5878-1816 eller plusgiro 1318587-1.

Skriv ditt namn, adress och e-postadress i meddelandefältet.

3 + 1 =