Nu prioriteras medborgardialoger i  mål och budget för 2018. Vår hjärtefråga närdemokrati lyfts i och med att vi låter våra kommuninvånare få komma närmare besluten som tas. Läs hela pressmeddelandet här

läs mer