Den 15 april hade kultur- och fritidsnämnden ett extra sammanträde för att ta ställning till två beslut om nya sporthallar. Först en hyresoffert avseende en ny mötesplats/idrottshall i Stuvsta och sedan hyresoffert avseende ersättningshall för gamla rackethallen i Skogås.
På sammanträdet fanns även åhörare bland andra Benny Eklund, ordförande i Skogås Badmintonklubb.
Den nya rackethallen ska ersätta den nuvarande badmintonhallen som är i så dåligt skick att den inom några år måste ersättas med en ny hall.  Detta visade den förstudie som gjordes för ett tag sedan. Preliminär investering beräknas till 72 miljoner exklusive grundarbeten. Den nya sporthallen i Skogås kan stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2015/2016.
Den gamla rackethallen ovan och förslag till ny Sporthall nedan
När det gäller rackethallen i Skogås blev det följande beslut:
”Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att de ökade hyreskostnader, som rackethallen genererar, år ett 6211 tkr, år två 3490 tkr samt för år tre och framåt 869 tkr, täcks av kommunstyrelsen för år ett och två samt genom en utökning av kultur- och fritidsnämndens budgetram för år tre och framåt.”
Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kultur och fritidsnämnden