…Styrelsemöte, gruppmöte och medlemsmöte… effektivare och bättre övergångar får man leta efter…

Vi samlades för att gå igenom viktiga och spännande saker på agendan.