Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Från 1 januari 2017 blir Ingalill Söderberg nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet efter Leif Dyrvall som då innehaft uppdraget i ett år.

Ingalill Söderberg är frilansjournalist och arbetade som politisk sekreterare för Drevvikenpartiet under åren 2011 till 2015. Det senaste året har hon ägnat åt att skriva en reportagebok om ideellt driven välfärd. Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

– Jag är hedrad och stolt över att ha fått frågan om att ta över kommunalrådsuppdraget. De ansvarsområden som Drevvikenpartiet har är mycket viktiga, inte minst demokratifrågan då DP är ett lokalt parti som arbetar för lokal demokrati och att involvera invånarna i besluten, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet bildades 1998 och ingår i den politiska ledningen i Huddinge tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige och har representation i alla kommunala nämnder, råd, beredningar och styrelser.

– Jag ser också fram emot att få arbeta med folkhälsofrågor. Jag har lång erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk genom engagemang inom nykterhetsrörelsen, men jag brinner också för att invånarna i Huddinge ska ha bra tillgång till natur, rekreation och spontanidrott, säger Ingalill Söderberg.

Vilken politisk inriktning ska vi ha den kommande mandatperioden?

Jag läser en insändare där två Huddingepolitiker tycker att Huddinge skulle behöva en ny inriktning på politiken. Inom vilket eller vilka områden skriver man inte, så jag tolkar det som ett allmänt ställningstagande. Innan jag läste insändaren så hade jag precis avslutat ett samtal med en tjänsteman från en annan kommun som sa att vi i Huddinge har kommit så otroligt långt när det gäller folkhälsofrågor. Det är bara ett exempel på ett politiskt område, men det är övergripande även om det samtal som vi hade till stor rörde del inflytande och delaktighet. Men annars då, vad händer i kommunen?

I går hade vi ett ärende uppe i kommunfullmäktige om nya bostäder, förskolor, företagslokaler samt utemiljö i Flemingsberg. Det ska byggas längs Hälsovägen och med den nya arkitekturen och bättre grönområden så kommer det att lyfta hela området. Upplåtelseformerna kommer att bli blandade och vi i Drevvikenpartiet är positiva till fler bostadsrätter i Flemingsberg eftersom det är väldigt många hyresrätter där i dag.

Drevvikenpartiet har varit med i det politiska styret sedan 2007 och under alla dessa år har Huddinge, trots skattesänkningar, haft stora budgetöverskott. Mål- och budgetdokumentet har utvecklats för att bli bättre och tydligare, vilket gynnar våra invånare.

Arbetet med ungdomsinflytande har utvecklats både när det gäller möjligheter till inflytande på fritidsgårdarna, i skolan och på webben. Mycket spännande händer här och vi blir allt bättre på att finnas där ungdomarna håller till och då är webben a och o.

Vad ”politisk inriktning” egentligen betyder verkar alltså vara en tolkningsfråga, men för mig handlar det om att fortsätta utveckla möjligheten till inflytande och påverkan i den kommun som man bor i, det handlar om att vi inte ska betala mer i kommunalskatt än andra Stockholmskommuner, det handlar om att vi ska fortsätta arbetet med att förbättra skolresultaten trots att de är bättre än aldrig förr och det handlar om att alla kommundelar ska ha för- och grundskolor. Servicen vara likvärdig samtidigt som man själv ska kunna vara med och påverka så att man får det som passar en själv bäst. Det kan gälla att få gå i en skola med en viss inriktning, att kunna påverka hur grönområdet där man bor ska se ut eller att det finns bra kollektivtrafik. Den inriktningen finns och den vill jag att den ska få fortsätta. Därför är jag glad att Drevvikenpartiet återigen blev inbjudna till förhandlingar med de partier som vi tidigare har jobbat med. Tyvärr jobbar den nya koalitionen i minoritet, men det måste vi kunna förhålla oss till. Som politiker måste man klara av olika utmaningar och den utmaningen är vi i Dp beredda att ta under de kommande åren.

Drevvikenpartiet ingår i en koalition bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpariet, Kristdemokraterna och numera även Huddingepartiet.

Katharina Wallenborg, gruppledare

 

Huddinges politiska framtid

Ja det är mycket skriverier på både webben och på annat håll angående vad som händer i Huddingepolitiken. Mycket av det som sägs är helt korrekt, men lögner förekommer tyvärr då och då. Det känns väldigt tråkigt, för har man bra argument för sina åsikter så behövs inte sådant, men ibland blir tydligen frestelsen för stor.

Från Dp:s håll så är det främsta målet naturligtvis att få jobba så aktivt och inflytelserikt som möjligt även de kommande fyra åren. Ni som följer oss vet att vi har otroligt mycket som vi vill genomföra, vi hade till exempel inte mindre än 19 olika budskap på våra valaffischer och sedan har vi allt annat som vi är engagerade i. När Moderaterna därför bjöd in oss för att diskutera en framtida koalition för nästa mandatperiod så tackade vi ja. Dock inte innan vi hade talat även med Socialdemokraterna, då vi var öppna för båda blocken utifrån var vi bäst kunde bedriva vår politik.

I Huddinge har det inte gått att bilda en majoritet, då de olika partierna har stått för långt ifrån varandra, utan det blir som vi tidigare har nämnt på bloggen en koalition som kommer att styra med 29 av 61 mandat bestående av alliansen samt nu också Huddingepartiet.

Till skillnad från vad som sägs på vissa håll, så är det här en vanlig lösning bland flera andra kommuner, även större sådana. Det bästa är självklart ett styre i majoritet, men vi kan dock se en fördel med att de partier som har jobbat tillsammans i majoritet i flera år, nu fortsätter, då en svajig situation kräver stabilitet. Drevvikenpartiet lovar att göra det bästa för Huddingeborna även de kommande åren.

Katharina Wallenborg, ordförande

Jämställdhet i kommunfullmäktigeförsamlingarna

Jodå, det går framåt för jämställdheten i primärkommunernas fullmäktigen, men det går väl inte med rasande fart kanske. Från förra till den alldeles nya mandatperioden så har antalet kvinnor ökat med endast 0,7 procentenheter och numera finns det alltså 43,7 procent kvinnor i våra 290 fullmäktigeförsamlingar. Men visst kunde det vara sämre och när kvinnorna fick rösträtt år 1921 så var faktiskt motståndet väldigt stort mot att de dessutom skulle få ta på sig uppdrag. Nu ses det som självklart och jag utgår ifrån att alla partier jobbar för att hälften av uppdragen ska gå till kvinnorna. Däremot så är det nog svårt att få exakt 50-50, men visst kan vi väl bättre än 43,7? Det är bara att invänta nästa val och se om partierna lyckas bättre då.

Men hur ser det ut för Drevvikenpartiet? Vi tappade ju vårt tredje mandat trots fler röster, så vi har numera bara två platser i kf och de innehas av en kvinna och en man, samma när det gäller våra två ersättare, så jämnare kan det inte bli. I december så är det dags att välja nästa periods nämndrepresentanter och vi lovar att göra vårt bästa även där.

Katharina Wallenborg, gruppledare och kf-ledamot

Var är alla 15 – 20 procent som kan tänka sig att arbeta politiskt?

Ja däremellan pendlar siffrorna när SCB frågar Huddinges invånare om de kan tänka sig att arbeta politiskt. Jag önskar innerligt att dessa invånare gjorde slag i saken och gick med i ett parti och blev förtroendevalda. Hur många tänker egentligen på att vi som har uppdrag inte tillhör en större skara än 25 promille?

Först och främst handlar det här om demokrati; den måste vi värna om och det ska vi göra tillsammans. Men sedan så är det ju så att ju fler som är med ju bättre blir det sociala kapitalet och fler människors röster blir hörda. Det handlar om i vilket område som vi bor och även om många av besluten som tas är övergripande så är lokalkännedomen ofta väldigt viktig. Vi befinner oss också i olika delar av livet och vi har olika behov, därför behöver vi också vara fler som tillför politiken kunskap och erfarenhet.

Det är så mycket som talar för att fler borde bli politiker och i min värld så har vi alla något att bidra med. Vi har dessutom alla ett ansvar och tänk på att din röst är lika viktig som grannens som kanske redan är förtoendevald, så ställ upp du också. Det är bara vi Huddingebor som kan göra kommunen till en ännu bättre kommun att bo i. Välkommen till oss i Drevvikenpartiet, eller något annat parti som står dig närmare hjärtat.

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen