Ja däremellan pendlar siffrorna när SCB frågar Huddinges invånare om de kan tänka sig att arbeta politiskt. Jag önskar innerligt att dessa invånare gjorde slag i saken och gick med i ett parti och blev förtroendevalda. Hur många tänker egentligen på att vi som har uppdrag inte tillhör en större skara än 25 promille?

Först och främst handlar det här om demokrati; den måste vi värna om och det ska vi göra tillsammans. Men sedan så är det ju så att ju fler som är med ju bättre blir det sociala kapitalet och fler människors röster blir hörda. Det handlar om i vilket område som vi bor och även om många av besluten som tas är övergripande så är lokalkännedomen ofta väldigt viktig. Vi befinner oss också i olika delar av livet och vi har olika behov, därför behöver vi också vara fler som tillför politiken kunskap och erfarenhet.

Det är så mycket som talar för att fler borde bli politiker och i min värld så har vi alla något att bidra med. Vi har dessutom alla ett ansvar och tänk på att din röst är lika viktig som grannens som kanske redan är förtoendevald, så ställ upp du också. Det är bara vi Huddingebor som kan göra kommunen till en ännu bättre kommun att bo i. Välkommen till oss i Drevvikenpartiet, eller något annat parti som står dig närmare hjärtat.

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen