Jag läser en insändare där två Huddingepolitiker tycker att Huddinge skulle behöva en ny inriktning på politiken. Inom vilket eller vilka områden skriver man inte, så jag tolkar det som ett allmänt ställningstagande. Innan jag läste insändaren så hade jag precis avslutat ett samtal med en tjänsteman från en annan kommun som sa att vi i Huddinge har kommit så otroligt långt när det gäller folkhälsofrågor. Det är bara ett exempel på ett politiskt område, men det är övergripande även om det samtal som vi hade till stor rörde del inflytande och delaktighet. Men annars då, vad händer i kommunen?

I går hade vi ett ärende uppe i kommunfullmäktige om nya bostäder, förskolor, företagslokaler samt utemiljö i Flemingsberg. Det ska byggas längs Hälsovägen och med den nya arkitekturen och bättre grönområden så kommer det att lyfta hela området. Upplåtelseformerna kommer att bli blandade och vi i Drevvikenpartiet är positiva till fler bostadsrätter i Flemingsberg eftersom det är väldigt många hyresrätter där i dag.

Drevvikenpartiet har varit med i det politiska styret sedan 2007 och under alla dessa år har Huddinge, trots skattesänkningar, haft stora budgetöverskott. Mål- och budgetdokumentet har utvecklats för att bli bättre och tydligare, vilket gynnar våra invånare.

Arbetet med ungdomsinflytande har utvecklats både när det gäller möjligheter till inflytande på fritidsgårdarna, i skolan och på webben. Mycket spännande händer här och vi blir allt bättre på att finnas där ungdomarna håller till och då är webben a och o.

Vad ”politisk inriktning” egentligen betyder verkar alltså vara en tolkningsfråga, men för mig handlar det om att fortsätta utveckla möjligheten till inflytande och påverkan i den kommun som man bor i, det handlar om att vi inte ska betala mer i kommunalskatt än andra Stockholmskommuner, det handlar om att vi ska fortsätta arbetet med att förbättra skolresultaten trots att de är bättre än aldrig förr och det handlar om att alla kommundelar ska ha för- och grundskolor. Servicen vara likvärdig samtidigt som man själv ska kunna vara med och påverka så att man får det som passar en själv bäst. Det kan gälla att få gå i en skola med en viss inriktning, att kunna påverka hur grönområdet där man bor ska se ut eller att det finns bra kollektivtrafik. Den inriktningen finns och den vill jag att den ska få fortsätta. Därför är jag glad att Drevvikenpartiet återigen blev inbjudna till förhandlingar med de partier som vi tidigare har jobbat med. Tyvärr jobbar den nya koalitionen i minoritet, men det måste vi kunna förhålla oss till. Som politiker måste man klara av olika utmaningar och den utmaningen är vi i Dp beredda att ta under de kommande åren.

Drevvikenpartiet ingår i en koalition bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpariet, Kristdemokraterna och numera även Huddingepartiet.

Katharina Wallenborg, gruppledare