Lyckad årskongress med Lokala Partiers Nätverk (LPN)

Lyckad årskongress med Lokala Partiers Nätverk (LPN)

Drevvikenpartiet deltog i Lokala Partiers Nätverks årskongress. I år höll nätverket till i Skånska Åhus och pågick under helgen 18-19 mars.

Temat för i år var med tillbakablickar för ökade framgångar i valet 2018!

Patrik Willingstam och Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiets representanter är nu hemma igen efter två mycket givande dagar med LPN. Drygt 40 personer från 17 lokala partier diskuterade framgångar och misslyckanden i förra valet och vi fick många tips på hur vi kan göra ett ännu bättre val nästa år.

Kenneth Gunnar från Knivsta.nu valdes till ny ordförande.

Tack Åhuspartiet för ett mycket bra arrangemang!

Politisk plattform

I kväll på KF, kommunfullmäktige så kommer sexpartikoalitionens politiska plattform att presenteras. Där talar vi om vilka ambitioner som vi har för den här mandatperioden. Vi styr visserligen i minoritet, så läget är självklart annorlunda mot tidigare mandatperioder då det inte finns någon politisk majoritet i KF. Trots detta så tycker vi att vi är skyldiga att tala om för Huddingeborna vilka våra politiska ambitioner är. Tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har vi jobbat fram dokumentet och talat om vilka frågor och områden som vi vill prioritera. Här kan du läsa hela plattformen. Hör gärna av dig om du har några frågor.

http://huddinge.se/Global/Moten_kallelser_och_protokoll/Kommunfullmaktige/2015/2015-03-16/Arende7.pdf

Katharina Wallenborg, gruppledare

Ta en hamburgare och rösta!

Hur får vi fler förstagångsväljare att gå och rösta? Jag har tidigare föreslagit att man skulle ha musikarrangemang i vallokalerna för att locka fler ungdomar men de har långt till en tradition att rösta på valdagen. Det kanske är bättre att satsa på att få dem att förtidsrösta.
I Danmark har man tagit fasta på det och gått en bit längre. De inrättade helt enkelt förtidsröstning på McDonalds-restauranger men även på bibliotek och skickade sms till unga med påminnelse att gå och rösta. Det var framgångsrikt framförallt vid EU-valet men skulle säkert funka även i Sverige för riksdags-, landstings- och kommunalvalet.

 

Att hålla intresset uppe för politik även under mellanvalsperioden tror jag också är viktigt. Det gör vi i Huddinge genom bland annat demokrativeckan som i år genomförs vecka 41. Då träffar vi politiker eleverna på de fyra kommunala gymnasierna och pratar politik och hur det är att jobba som politiker.
Intresset hos eleverna brukar vara stort och vi får många bra frågor. Klyftan mellan politiker och ungdomarna minskar när de ser att vi är ”vanliga” människor och att även de kan vara med och påverka sin vardag.
Har du idéer på hur vi kan bli ännu bättre på att nå ut till unga väljare, öka valdeltagandet samt öka andelen unga förtroendevalda, hör av dig.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Vilken politisk inriktning ska vi ha den kommande mandatperioden?

Jag läser en insändare där två Huddingepolitiker tycker att Huddinge skulle behöva en ny inriktning på politiken. Inom vilket eller vilka områden skriver man inte, så jag tolkar det som ett allmänt ställningstagande. Innan jag läste insändaren så hade jag precis avslutat ett samtal med en tjänsteman från en annan kommun som sa att vi i Huddinge har kommit så otroligt långt när det gäller folkhälsofrågor. Det är bara ett exempel på ett politiskt område, men det är övergripande även om det samtal som vi hade till stor rörde del inflytande och delaktighet. Men annars då, vad händer i kommunen?

I går hade vi ett ärende uppe i kommunfullmäktige om nya bostäder, förskolor, företagslokaler samt utemiljö i Flemingsberg. Det ska byggas längs Hälsovägen och med den nya arkitekturen och bättre grönområden så kommer det att lyfta hela området. Upplåtelseformerna kommer att bli blandade och vi i Drevvikenpartiet är positiva till fler bostadsrätter i Flemingsberg eftersom det är väldigt många hyresrätter där i dag.

Drevvikenpartiet har varit med i det politiska styret sedan 2007 och under alla dessa år har Huddinge, trots skattesänkningar, haft stora budgetöverskott. Mål- och budgetdokumentet har utvecklats för att bli bättre och tydligare, vilket gynnar våra invånare.

Arbetet med ungdomsinflytande har utvecklats både när det gäller möjligheter till inflytande på fritidsgårdarna, i skolan och på webben. Mycket spännande händer här och vi blir allt bättre på att finnas där ungdomarna håller till och då är webben a och o.

Vad ”politisk inriktning” egentligen betyder verkar alltså vara en tolkningsfråga, men för mig handlar det om att fortsätta utveckla möjligheten till inflytande och påverkan i den kommun som man bor i, det handlar om att vi inte ska betala mer i kommunalskatt än andra Stockholmskommuner, det handlar om att vi ska fortsätta arbetet med att förbättra skolresultaten trots att de är bättre än aldrig förr och det handlar om att alla kommundelar ska ha för- och grundskolor. Servicen vara likvärdig samtidigt som man själv ska kunna vara med och påverka så att man får det som passar en själv bäst. Det kan gälla att få gå i en skola med en viss inriktning, att kunna påverka hur grönområdet där man bor ska se ut eller att det finns bra kollektivtrafik. Den inriktningen finns och den vill jag att den ska få fortsätta. Därför är jag glad att Drevvikenpartiet återigen blev inbjudna till förhandlingar med de partier som vi tidigare har jobbat med. Tyvärr jobbar den nya koalitionen i minoritet, men det måste vi kunna förhålla oss till. Som politiker måste man klara av olika utmaningar och den utmaningen är vi i Dp beredda att ta under de kommande åren.

Drevvikenpartiet ingår i en koalition bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpariet, Kristdemokraterna och numera även Huddingepartiet.

Katharina Wallenborg, gruppledare

 

Nästa mandatperiod

När jag förra veckan skrev om framtiden så var det med viss ovisshet om framtiden. Nu börjar ändå äntligen ett nytt styre att ta form, men tyvärr inte en ny majoritet. I Huddinges kommunfullmäktige sitter 10 partier fördelat på 61 mandat. Detta har gjort att inget av blocken ens med oss lokalpartier till hjälp har lyckats samla ihop minst 31 mandat (Moderaterna och Socialdemokraterna fick 17 mandat vardera). Det har heller inte varit aktuellt med en majoritet med partier från båda blocken.

Det som i stället jobbas för just nu är en minoritet med allianspartierna, samt Dp och Huddingepartiet. Tillsammans får vi 29 mandat och vi hoppas nu på bra diskussioner med först och främst Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att få en så stabil framtid som möjligt här i Huddinge. Den här situationen befinner sig många kommuner i just nu och flera har även under nuvarande period styrt i minoritet.

Ibland så får man acceptera det näst bästa alternativet och Drevvikenpartiet ser trots allt fram emot att få fortsätta påverka utvecklingen i kommunen. Det som framför allt behövs nu är smidighet och god vilja och vi känner att vi får det bemötandet från övriga fem partier som vi nu förhandlar med och vi hoppas på att få det även från övriga partier. Det är trots allt för invånarnas bästa som vi ska jobba och det lovar vi återigen att ha för ögonen både i förhandlingar och kommande politiska arbete.

Katharina Wallenborg, gruppledare