När jag förra veckan skrev om framtiden så var det med viss ovisshet om framtiden. Nu börjar ändå äntligen ett nytt styre att ta form, men tyvärr inte en ny majoritet. I Huddinges kommunfullmäktige sitter 10 partier fördelat på 61 mandat. Detta har gjort att inget av blocken ens med oss lokalpartier till hjälp har lyckats samla ihop minst 31 mandat (Moderaterna och Socialdemokraterna fick 17 mandat vardera). Det har heller inte varit aktuellt med en majoritet med partier från båda blocken.

Det som i stället jobbas för just nu är en minoritet med allianspartierna, samt Dp och Huddingepartiet. Tillsammans får vi 29 mandat och vi hoppas nu på bra diskussioner med först och främst Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att få en så stabil framtid som möjligt här i Huddinge. Den här situationen befinner sig många kommuner i just nu och flera har även under nuvarande period styrt i minoritet.

Ibland så får man acceptera det näst bästa alternativet och Drevvikenpartiet ser trots allt fram emot att få fortsätta påverka utvecklingen i kommunen. Det som framför allt behövs nu är smidighet och god vilja och vi känner att vi får det bemötandet från övriga fem partier som vi nu förhandlar med och vi hoppas på att få det även från övriga partier. Det är trots allt för invånarnas bästa som vi ska jobba och det lovar vi återigen att ha för ögonen både i förhandlingar och kommande politiska arbete.

Katharina Wallenborg, gruppledare