I kväll på KF, kommunfullmäktige så kommer sexpartikoalitionens politiska plattform att presenteras. Där talar vi om vilka ambitioner som vi har för den här mandatperioden. Vi styr visserligen i minoritet, så läget är självklart annorlunda mot tidigare mandatperioder då det inte finns någon politisk majoritet i KF. Trots detta så tycker vi att vi är skyldiga att tala om för Huddingeborna vilka våra politiska ambitioner är. Tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har vi jobbat fram dokumentet och talat om vilka frågor och områden som vi vill prioritera. Här kan du läsa hela plattformen. Hör gärna av dig om du har några frågor.

http://huddinge.se/Global/Moten_kallelser_och_protokoll/Kommunfullmaktige/2015/2015-03-16/Arende7.pdf

Katharina Wallenborg, gruppledare