Hur får vi fler förstagångsväljare att gå och rösta? Jag har tidigare föreslagit att man skulle ha musikarrangemang i vallokalerna för att locka fler ungdomar men de har långt till en tradition att rösta på valdagen. Det kanske är bättre att satsa på att få dem att förtidsrösta.
I Danmark har man tagit fasta på det och gått en bit längre. De inrättade helt enkelt förtidsröstning på McDonalds-restauranger men även på bibliotek och skickade sms till unga med påminnelse att gå och rösta. Det var framgångsrikt framförallt vid EU-valet men skulle säkert funka även i Sverige för riksdags-, landstings- och kommunalvalet.

 

Att hålla intresset uppe för politik även under mellanvalsperioden tror jag också är viktigt. Det gör vi i Huddinge genom bland annat demokrativeckan som i år genomförs vecka 41. Då träffar vi politiker eleverna på de fyra kommunala gymnasierna och pratar politik och hur det är att jobba som politiker.
Intresset hos eleverna brukar vara stort och vi får många bra frågor. Klyftan mellan politiker och ungdomarna minskar när de ser att vi är ”vanliga” människor och att även de kan vara med och påverka sin vardag.
Har du idéer på hur vi kan bli ännu bättre på att nå ut till unga väljare, öka valdeltagandet samt öka andelen unga förtroendevalda, hör av dig.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare