Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

I mål och budget 2018 har vi lyckats få med prioriterade sociala insatser och utvecklat folkhälsoarbete, Detta rör i allra högsta grad vårt ansvarsområde demokrati, folkhälsa och jämlikhet. I samhällsutvecklingen får dessa sociala mjukare frågor inte glömmas bort. Läs hela pressmeddelandet här

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Från 1 januari 2017 blir Ingalill Söderberg nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet efter Leif Dyrvall som då innehaft uppdraget i ett år.

Ingalill Söderberg är frilansjournalist och arbetade som politisk sekreterare för Drevvikenpartiet under åren 2011 till 2015. Det senaste året har hon ägnat åt att skriva en reportagebok om ideellt driven välfärd. Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

– Jag är hedrad och stolt över att ha fått frågan om att ta över kommunalrådsuppdraget. De ansvarsområden som Drevvikenpartiet har är mycket viktiga, inte minst demokratifrågan då DP är ett lokalt parti som arbetar för lokal demokrati och att involvera invånarna i besluten, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet bildades 1998 och ingår i den politiska ledningen i Huddinge tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige och har representation i alla kommunala nämnder, råd, beredningar och styrelser.

– Jag ser också fram emot att få arbeta med folkhälsofrågor. Jag har lång erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk genom engagemang inom nykterhetsrörelsen, men jag brinner också för att invånarna i Huddinge ska ha bra tillgång till natur, rekreation och spontanidrott, säger Ingalill Söderberg.

Alkohol och unga kvinnor

Förra veckan så skrev Ingalill Söderberg om äldre kvinnor och deras alkoholvanor. Jag skulle vilja komplettera med ett blogginlägg om yngre kvinnor och deras drickande. I de flesta fall så är det här inga problem och som politiker ska vi självklart passa oss för att komma med pekpinnar och det tänker jag heller inte att göra. Däremot så skulle jag vilja lyfta fram problemet med när alkohol blir självmedicin.

När Systembolaget 2013 gjorde en undersökning om kvinnor och alkohol så svarade 23 procent av de 20-åriga kvinnorna som fått frågan att de använder alkohol för att dämpa negativa känslor. Det är en siffra som jag aldrig trodde att jag skulle få läsa. För det första så ska man inte behöva må så dåligt när man är 20 år, så bara det gör en väldigt ledsen. Att sedan så många använder alkohol för att dämpa sina känslor kan sluta i katastrof.

Jag kommer att jobba för att kunskap och förebyggande arbete när det gäller psykisk ohälsa och alkohol blir mer omfattande. Vi kan inte fortsätta att riskera att unga människor blir utslagna när det finns annan och bättre hjälp att få. Avslutningsvis, har du en kompis som du vet använder alkohol som medicin, tveka inte att hjälpa personen, men gör det utan pekpinnar!

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Äldre kvinnors drickande ökar

Systembolaget bjöd idag in till ett av sina uppskattade forskningsseminarier. Denna gång handlade det om kvinnor och alkohol. Kvinnor har under många år närmat sig männens konsumtion och de unga kvinnorna dricker mest.  Men framför allt är det i den äldre åldersgruppen alkoholkonsumtionen ökar. En studie visar att år 1976 var det en procent av de 75-åriga kvinnorna som var riskkonsumenter av alkohol medan det 2010 hade ökat till tio procent.
Ur Systembolagets kunskapsöversikt om kvinnor och alkohol 2015
Trenden är tydlig, dagens pensionärer är piggare, har bättre ekonomi och tar med sig ett nytt, kontinentalt, dryckesmönster in i pensionsåldern. På pensionärsföreningens träffar är det inte längre kafferep som gäller utan det ska vara pubafton med öl- och vinförsäljning.
Det finns särskilda risker med alkoholkonsumtion hos äldre. De har sämre nedbrytning av alkohol, mindre muskelmassa och mindre fettvävnad, hjärnan är känsligare och sjukdomar och mediciner kan också påverka effekten av alkohol. Det faktum att man har mer fritid men också oftare är ensamma spelar också in.

Det här är något som uppmärksammas allt mer i kommunerna och inom äldreomsorgen, så även i Huddinge kommun. Men vi skulle kunna göra ännu mer, inte minst genom utbildning av personalen.
Ingalill Söderberg, vice ordförande i socialnämnden

Jämställdhet och folkhälsa

I dag har jag varit på konferens på SKL där landets kommuner, landsting och regioner som ligger i framkant när det gäller jämställdhetsarbetet träffades. Jämställdhet är en alltid lika aktuell fråga och det är ett arbete som inte påbörjas och avslutas och sedan är färdigt. Det är något som alltid är pågående. Eftersom Huddinge nu står i begrepp att besluta om en ny demokratiberedning där demokrati, jämlikhet och folkhälsa ska samsas så var det extra roligt att höra att jämställdhet och folkhälsa inte ska separeras, utan sammanföras, vilket är precis det som vi gör nu.

Från vissa andra partier i kommunen har det kommit kritiska röster, men jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå. Men man ska ha respekt för ifrågasättanden, för det här är inte självklart om man inte är insatt i frågorna. Man kan dessutom jobba på många olika sätt. De flesta kommuner jobbar heller inte på det här viset, men det visar faktiskt bara på att vi återigen ligger steget före många andra. Att vi under flera år har deltagit i SKL:s arbete med jämställdhetsintegrering har verkligen varit en skjuts framåt för Huddinge och vi har en mycket bra grund att stå på.

Nu tar vi alltså nästa steg och som Huddingebo ska man kunna veta att bemötandet från kommunen sker utifrån den person som man är och inte utifrån om man är man eller kvinna.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet