Drevvikstrampet 3 september

 

Drevvikenpartiet arrangerade för tredje året i rad en cykelorientering längs Drevviken med start och mål i Stortorpsparken. Det blev en härlig dag trots regnet när 16 tappra cyklister tog sig runt banan och svarade på våra kluriga frågor. I Stortorpsparken fick de sen fika, diplom och priser.

Nästa år kör vi igen och hoppas på bättre väder.

Varmt välkomna!

 

TRampet2202

 

 

 

 

 

 

Pressmedelande DP Satsning på demokrati och folkhälsa ger långsiktiga vinster

Koalitionslogga

Satsning på demokrati och folkhälsa ger långsiktiga vinster

Kommunens demokratiarbete ska vara framåtblickande och innovativt. Resurser ska riktas till att utveckla nya dialogformer för att få ett så brett deltagande som möjligt. I koalitionens förslag till mål och budget för 2017 läggs särskilt fokus på att öka deltagandet i där det idag är lågt. I vissa områden har invånarna en starkare röst än i andra. Vi vill verka för att de tystare och röstsvagare hörs mer.

– Alla har rätt till inflytande och att kunna delge sina tankar och önskemål om hur de vill ha det. Vi vill att vi tillsammans tar gemensamt ansvar för det vi har i vårt närområde, sådant som vi tillsammans ser och känner till samt som berör oss, våra familjer och grannar, säger Leif Dyrvall, kommunalråd (DP) med ansvar för demokrati, jämställdhet och folkhälsa.

Demokrati och folkhälsa är stora och viktiga frågor som går hand i hand och som genomsyrar alla verksamheter i kommunen. Att jobba förebyggande mot missbruk och ohälsa samt att stärka demokrati och delaktighet ger många vinster på lång sikt, både mänskligt och ekonomiskt. Förenings- och idrottslivet bidrar med fritidsaktiviteter av olika slag till Huddingebornas hälsa och välbefinnande, men också till känslan av tillhörighet och identitet.

– Närhet till natur, sjöar och möjlighet till idrott både inomhus och utomhus är kommunens styrka. Jag vill att det fortsätter att utvecklas, både för barn och för vuxna, säger Leif Dyrvall.

För mer information:
Leif Dyrvall (DP)
Ordförande Demokratiberedningen
leif.dyrvall@huddinge.se

Martin Övelius (DP)
Politisk sekreterare
08-535 301 62
martin.ovelius@huddinge.se

Läs mer på http://www.mynewsdesk.com/se/huddinge-politiker/pressreleases/satsning-paa-demokrati-och-folkhaelsa-ger-laangsiktiga-vinster-1434637

Det är dags nu, hundrastgård på Nytorps mosse!

Det är dags nu, hundrastgård på Nytorps mosse!

Snart öppnar den nya förskolan vid Nytorps mosse. Drevvikenpartiet har länge jobbat för en hundrastgård på mossen för att barnen ska slippa möta lösspringande hundar. Detta blir ännu viktigare nu när fler små barn kommer att vistas där och när fler yngre barn kommer att gå i Edboskolan. Den provisoriska rastgården vid Entré Skogås måste ju också få en permanent plats. Det är dags nu, hundrastgård på Nytorps mosse!

Trähus

I februari så skrev jag om att det finns vinster med att bygga flerbostadshus i trä. Jag bifogade även en länk till en kort film om just trähus. Kolla gärna filmen om du missade den, det är väl värt minuterna som det tar.

Som vanligt så diskuterar vi ju bostadsbyggande här i kommunen och det gör man ju på många håll i landet då det finns ett stort behov av bostäder. Men det är inte bara behovet som är problemet, utan de ibland väldigt höga kostnaderna. Oavsett om man hyr eller köper en bostadsrätt så är det dyrt att bo i storstadsregionerna och det är många gånger orimligt dyrt. Man ska speciellt ha i åtanke att det finns väldigt många ensamhushåll och då kan det bli väldigt tufft.

Vad kan då få ner priserna? Ja det är säkerligen flera saker, men en av dem kan vara just att bygga i trä då produktionstiden förkortas väldigt mycket och det sparar pengar. Därför så är det ytterligare ett skäl att prova att bygga hus, gärna höga för att ta tillvara på marken på bästa sätt, i just trä.

Vi återkommer självklart med information om vad som händer med detta och utöver ovanstående vinster så är det ju mycket charmigare med variation, eller hur?

Katharina Wallenborg, suppleant i samhällsbyggnadsutskottet