I februari så skrev jag om att det finns vinster med att bygga flerbostadshus i trä. Jag bifogade även en länk till en kort film om just trähus. Kolla gärna filmen om du missade den, det är väl värt minuterna som det tar.

Som vanligt så diskuterar vi ju bostadsbyggande här i kommunen och det gör man ju på många håll i landet då det finns ett stort behov av bostäder. Men det är inte bara behovet som är problemet, utan de ibland väldigt höga kostnaderna. Oavsett om man hyr eller köper en bostadsrätt så är det dyrt att bo i storstadsregionerna och det är många gånger orimligt dyrt. Man ska speciellt ha i åtanke att det finns väldigt många ensamhushåll och då kan det bli väldigt tufft.

Vad kan då få ner priserna? Ja det är säkerligen flera saker, men en av dem kan vara just att bygga i trä då produktionstiden förkortas väldigt mycket och det sparar pengar. Därför så är det ytterligare ett skäl att prova att bygga hus, gärna höga för att ta tillvara på marken på bästa sätt, i just trä.

Vi återkommer självklart med information om vad som händer med detta och utöver ovanstående vinster så är det ju mycket charmigare med variation, eller hur?

Katharina Wallenborg, suppleant i samhällsbyggnadsutskottet