Hälsoförskolan Friskus

Förlängt bygglov för Hälsoförskolan Friskus

Hälsoförskolan Friskus, belägen i en villa i Sjöängen sedan 2008 har fått förlängt bygglov. Det har varit oroligt och osäkert om framtiden i och med att Huddinge Kommun har skärpt restriktionerna kring tillfälliga bygglov och förvaltningen föreslog att man inte skulle förlänga bygglovet. Drevvikenpartiet besökte förskolan innan ärendet kom upp i natur- och byggnadsnämnden och fick ta del av synpunkter och frågor från föräldrar och ansvariga för verksamheten. De har en tydlig pedagogisk inriktning med sunda levnadsvanor. Friskus vision består i ”Att barnen skall bli hälsomedvetna och intresserade av sin kropp och därmed i framtiden själva kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa”.

Behovet har funnits länge och efterfrågan stor. Verksamheten har tagit en stor del i ansvaret för barnomsorg i området. Kommunen har en plan på att bygga en ny förskola i Sjöängen, men det har dragit ut på tiden och Friskus har hamnat i kläm. Kommunen menar att förskoleverksamhet inte är att se som en ”tillfällig lösning” och detta håller verksamheten med om. De behöver helt enkelt nya lokaler och nu har Huddinge Kommun satt fokus på att hjälpa till och verksamheten planerar vidare för mer permanent lösning för barnen.

Läs gärna mer på http://www.halsoforskolanfriskus.se/

 

 

 

 

Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

TC Bonden och HammartorpPå kommande kommunfullmäktige, den 11 april, väntas detaljplanen för byggnadsprojektet som berör Trångsunds Centrum till stor del, att godkännas. En del av fastigheten Bonden 1 och Hammartorp 1:1. utgör plats för två nya huskroppar, en nere på södra sidan om det stora huset vid Trångsunds torg och ett på kullen ovanför vid Korpstigen. Projektet skall utmynna i två flerbostadshus. Det ena med 90 lägenheter i 5-7 våningar och ett 9 våningar högt punkthus med 75 ungdomsbostäder. Infartsparkeringen kommer vara kvar och nu införas i detaljplanen, vilket den inte varit hittills. Planen kommer dessutom medge att man kommer kunna bygga på ett plan ovanpå i framtiden. Mer information finns att läsa på länken http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/plan-och-byggprojekt/trangsund/bonden-hammartorp/

 

Trähus

I februari så skrev jag om att det finns vinster med att bygga flerbostadshus i trä. Jag bifogade även en länk till en kort film om just trähus. Kolla gärna filmen om du missade den, det är väl värt minuterna som det tar.

Som vanligt så diskuterar vi ju bostadsbyggande här i kommunen och det gör man ju på många håll i landet då det finns ett stort behov av bostäder. Men det är inte bara behovet som är problemet, utan de ibland väldigt höga kostnaderna. Oavsett om man hyr eller köper en bostadsrätt så är det dyrt att bo i storstadsregionerna och det är många gånger orimligt dyrt. Man ska speciellt ha i åtanke att det finns väldigt många ensamhushåll och då kan det bli väldigt tufft.

Vad kan då få ner priserna? Ja det är säkerligen flera saker, men en av dem kan vara just att bygga i trä då produktionstiden förkortas väldigt mycket och det sparar pengar. Därför så är det ytterligare ett skäl att prova att bygga hus, gärna höga för att ta tillvara på marken på bästa sätt, i just trä.

Vi återkommer självklart med information om vad som händer med detta och utöver ovanstående vinster så är det ju mycket charmigare med variation, eller hur?

Katharina Wallenborg, suppleant i samhällsbyggnadsutskottet

Bostäder i Kungens kurva?

Det är en diskussion som förs på olika håll. Drevvikenpartiet är positivt inställt till bostäder i handelsområdet, så länge som det smälter in och är attraktivt för dem som kommer att flytta in. Kungens kurva är ju ett område som är på väg att utvecklas till mer än bara ett ”köpladeområde” och sedan många år så finns bio, bowling och annat. Att på ett snyggt och välkomnande sätt bygga bostäder och få området till något levande dit människor kommer för att göra mer än att bara handla ser vi som en utveckling i rätt riktning.

Eftersom det är en utmaning att bygga i ett handelsområde så tycker vi att utmaningen gärna kan få bli lite extra stor genom att man vågar lite mer. Varför inte prova nya koncept och ny arkitektur här? Helt enkelt tänka utanför ramarna och låta kreativiteten få mer utrymme än i vanliga fall. Vi tror att det behövs för att locka boende till ett sådant här område. Lyckas kommunen med detta så kan det bli väldigt attraktivt att bo här.

Men det finns en sak som vi måste lyckas med oavsett vilken riktning som utvecklingen tar och det är att tydligare sätta Kungens kurva på Huddingekartan. Allt för många människor tror att området ligger i Stockholm, men så är det alltså inte. Kungens kurva ligger i Huddinge, punkt!

Katharina Wallenborg, gruppledare

”Jämställda parkeringshus”

Hur bra är vi här i Huddinge på att tänka på kvinnor kontra mäns upplevelser av trygghet när det gäller våra parkeringshus? Det är väl ingen överdrivet aktiv diskussion kring detta måste jag erkänna, men det beror säkerligen inte på någons ointresse utan att vi inte har funderat tillräckligt mycket på det här. Som kommunalråd med ansvar för jämställdhet så är detta något som i alla fall jag kommer att jobba för. Det behöver nämligen inte vara några stora saker som ombyggnader eller större ingrepp som måste göras. Det kan exempelvis röra sig om att ha speglar bakom hörn så man ser om någon rör sig emot en, att ha musik som skapar ett lugn och att bygga så att det finns insyn utifrån. En annan sak att tänka på är hissdörrar som plötsligt öppnar sig vilket kan ge en obehagskänsla om man inte ser igenom dem och vet vem som kliver ut. Det här är enkelt avhjälpt med genomskinliga dörrar.

Tänker vi efter före så kan vi redan i planeringsstadier ta med vad som är viktigt för att öka tryggheten i både parkeringshus men även garage till flerbostadshus. Sedan så ska man ju ha i åtanke att det här inte på något vis bara gynnar kvinnorna utan även männen, vilka faktiskt är de som oftast råkar ut för brott. En vinn-vinn-situation för alla alltså!

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för jämställdhet