Det är en diskussion som förs på olika håll. Drevvikenpartiet är positivt inställt till bostäder i handelsområdet, så länge som det smälter in och är attraktivt för dem som kommer att flytta in. Kungens kurva är ju ett område som är på väg att utvecklas till mer än bara ett ”köpladeområde” och sedan många år så finns bio, bowling och annat. Att på ett snyggt och välkomnande sätt bygga bostäder och få området till något levande dit människor kommer för att göra mer än att bara handla ser vi som en utveckling i rätt riktning.

Eftersom det är en utmaning att bygga i ett handelsområde så tycker vi att utmaningen gärna kan få bli lite extra stor genom att man vågar lite mer. Varför inte prova nya koncept och ny arkitektur här? Helt enkelt tänka utanför ramarna och låta kreativiteten få mer utrymme än i vanliga fall. Vi tror att det behövs för att locka boende till ett sådant här område. Lyckas kommunen med detta så kan det bli väldigt attraktivt att bo här.

Men det finns en sak som vi måste lyckas med oavsett vilken riktning som utvecklingen tar och det är att tydligare sätta Kungens kurva på Huddingekartan. Allt för många människor tror att området ligger i Stockholm, men så är det alltså inte. Kungens kurva ligger i Huddinge, punkt!

Katharina Wallenborg, gruppledare