Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

I mål och budget 2018 har vi lyckats få med prioriterade sociala insatser och utvecklat folkhälsoarbete, Detta rör i allra högsta grad vårt ansvarsområde demokrati, folkhälsa och jämlikhet. I samhällsutvecklingen får dessa sociala mjukare frågor inte glömmas bort. Läs hela pressmeddelandet här

Mål och Budget 2017 – barn och unga prioriteras

Mål och Budget 2017
Barn och unga prioriteras men även östra kommundelen med sommarjobb för ungdomar, genom projektet ”Tillsammans för Skogås”.

Hela pressmeddelandet kan läsas på:
http://www.mynewsdesk.com/se/huddinge-politiker/pressreleases/barn-och-unga-prioriteras-i-huddinges-budget-1401026?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid

 

PRM Mål och budget 2017 (1)

Mål och budget för 2016 klubbad!

I går så hade vi en heldag i kommunfullmäktige där vi tio partier diskuterade och beslutade om mål och budget för nästa år. Sexpartikoalitionens förslag vann gehör och vi i Drevvikenpartiet är mycket nöjda. Det här är ett förslag med flera av våra viktigaste frågor och det går i folkhälsans tecken. Bland annat så finns det för första gången en tydlig koppning mellan folkhälsa och samhällsbyggnad. Hur vi bygger vår kommun och våra bostadsområde påverkar hur vi mår mycket mer än vad många kanske tror.

För första gången så finns även vikten av ett utökat samarbete med Haninge och dess regionala kärna med. Ett sådant här samarbete har vi efterlyst i flera år. Ni som har följt partiet vet också att vi sedan lång tid har velat få ner tillsatserna i maten som vi serverar i verksamheterna; det är nu ett förslag som hela KF ställde sig bakom! En skrivning om äldres välbefinnande och kontakten med djur blev också antaget och även möjligheten till motion på elljusspår, något som i dag inte finns i Skogås-Trångsund.

Partierna i kommunfullmäktige var även överens om att förutsättningarna för fler ”Arena 143:or” ska undersökas. Här kan nya företagare få hjälp och vi vet att det finns många invånare i hela kommunen som är intresserade av att starta eget, så DP hoppas att vi i en framtid kan få två nya ”Arenor” så att alla Huddingebor kan få det här stödet. Men först ut blir i så fall Skogås. Fler möjligheter till inflytande var också en del av mål- och budgetförslaget och bland annat vikten av att synas på webben och ge fler möjlighet till deltagande den vägen.

Katharina Wallenborg, gruppledare

VISION 2015, mycket har hänt på området kultur, fritid och föreningar

Drevvikenpartiets konferens i maj år 2010 ägnades bland annat åt utveckling av olika områden under rubriken – Vision 2015. Nu är det just år 2015! Åren 2010–2014 var en mandatperiod då Dp satt i majoriteten i Huddinge kommun. Under den här perioden har det hänt ganska mycket inom kultur, fritid och föreningar. Sofie Söderberg och jag tog på vårt senaste intressegruppsmöte upp frågan vad som har blivit förverkligat av förslagen inom kultur, fritid och föreningar. Vi kom till intressanta slutsatser: en del av idéerna har verkligen fått en konkret form, en del av dem är i en utvecklingsetapp, en del måste revideras på grund av svårigheter att få slutliga positiva resultat därför att de inte är rätt preciserade eller de rör andra intressegrupper.
En del förslag som genomförts:
Plogning av Drevviken för långfärdsskridskor
Förra året lyckades Huddinge kommuns kultur- och fritidsförvaltning skriva under ett avtal om plogning av Drevviken med Tyresö, Stockholm och Haninge kommun. Kampen om att uppnå detta mål pågått i flera år.
Utveckla Nytorps mosse
Nytorps mosse är en idrotts- och rekreationsplats där finns bland annat. fotbollsplan med konstgräsmatta, omklädningsrum, skatebanor, scenen för uppförande av artister. En utbyggnad av skateparken är beslutad.
Det har funnits olika tankar kring detta mossen: Kanske hudrastgård? Kanske mer utrymme för de som vill ta promenad där? Plats för utomhusjumpa? Man saknar vilda växter, framför allt blommor, som inte finns längre där efter de stora byggena. Man borde göra något för att återskapa dem där.
En del av förslagen som är under utveckling:
Bygga om centrum med plats för kultur och fritid; Utbyggd idrottsplats;
Man håller på att utföra ett projekt – Skogås entré nu. Lötparken, en stor lekplats invigdes förra året, byggandet av Skogås racketcenter pågår sedan december 2014.
Simhallen öppen för ungdomar kvällstid;
Det finns sådan möjlighet i Skogås simhall.
Lokaler till föreningarna;
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en inventering över alla befintliga idrotts- och föreningslokaler i hela Huddinge.
Fritidsaktiviteter för gymnasieungdomar; Fritidsaktiviteter till ungdomar; Ungdomsgård med bra aktiviteter;
Aktiviteter för ungdomar upp till 18 år,
Nytorpsmosse, rackethallen, fotbollsplaner, spontana idrottsplaner som finns och som kommer att finnas på olika platser i vårt område och i hela Huddinge gynnar utan tvivel ungdomarnas aktiviteter.
I vårt område finns olika ungdomsplatser där det pågår aktiviteter: Ung142 i Skogås centrum, musik och sångverksamhet på Rockville i Trångsund, aktiviteter för unga i Stortorpsparken och Kulturskolans verksamhet.
Gynna konst- och musikverksamhet
Det finns redan mycket. Kulturförening Lyktan i Skogås C, konstförening Bellis i Trångsund, och Fullersta Gård i Huddinge.
Förslag som inte förverkligats än:
Allaktivitetshus, Fler boulebanor i bostadsområdena; 4H-gård med djur till Sjötorp, Minigolfbana; Öppna skollokalerna till fler kvällsaktiviteter; Lära känna varandras kulturer; Rampen på Vallhornsvägen; Gör Beatebergsskolan till ett allaktivitetshus; IT-kafé; Toalett och omklädningsrum samt kiosk vid Badudden.
Intressegruppen kultur och fritid har dessutom en mängd nya förslag som vi kommer att presentera längre fram.

Jolanta Szutkiewicz, i samarbete med Sofie Söderberg