Utveckling av vår kommundel

I helgen drar affischeringen inför valet i gång. Då ska vi alla tala om vad vi vill den kommande mandatperioden. Vågar man gissa att det utöver några hjärtefrågor blir en del lika som partierna lyfter fram? Men det är klart, vissa frågor engagerar alla partier och ser man till exempel på utbildning så är ju det en så viktig fråga så den är svår att ignonera. Även Dp har så klart åsikter om vad som behöver göras här. För oss handlar det bland annat om att någon gång äntligen våga kräva att de lärare som undervisar gör det i rätt ämne. Är man utbildad inom matematik så ska du inte undervisa i hemkunskap till exempel. Detta borde vara självklart, men det är det inte, så här fortsätter vi att tjata.

Men för att inte komma bort från det som jag skulle säga och som rubriken antyder så är det för oss fortfarande viktigt att påminna om vår kommundel i öster. Vi har lyckats bra tycker vi, men vi har fortfarande en del kvar att göra och därför ber vi återigen om ditt stöd i valet. Vi har många gånger påpekat vikten av att öka samarbetet med Haninge och bättre involvera Huddinge i deras regionala kärna eftersom vi faktiskt ingår i den. Det är också den kärnan som är ”vår” då den ligger så nära. Länna handelsområde måste också få mer fokus. Givetvis ska arbetet med våra två egna kärnor fortsätta och göras på bästa sätt, men mer fokus på Haninges kärna och Länna handelsområde är väldigt viktigt för kommundelens framtid. Vi representerar trots allt en fjärdedel av både kommunens yta samt invånarantal.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Framtiden i Östra Huddinge

Vi som bor i den östra delen av kommunen har under de senaste 15 åren sett en stor förändring när det gäller utvecklingen i vår kommundel. Vi har fått ett eget gymnasium, Nytorps mosse rustas upp, vi ska få en ny entré från motorvägen in mot Skogås, en ny sporthall ska byggas, Österhagen har ännu inte bebyggts och blir det aktuellt så är det en liten del bara som berörs, vi kommer att få naturreservat längs Drevviken, det har byggts en cykelväg längs Gamla Nynäsvägen och vi har fått en buss som går upp till Länna handelsområde.

Det här är några exempel på sådant som har skett och det finns mer. 15 år är också ungefär så länge som Drevvikenpartiet har funnits. Vi hävdar inte på något vis att det är vi som har genomfört allt detta och något enskilt parti kan för övrigt aldrig göra något ensam utan man behöver fler som är med och jobbar för frågorna som man driver. Däremot så har vi varit med och drivit ovanstående.

Det vi emellertid hävdar är att fokus på vår kommundel aldrig har varit större än nu och här vet vi att vi har gjort en stor insats. Om mindre än ett år är det val och för oss som bor i kommundelen och är politiskt engagerade så är det otroligt viktigt att vi är många som fortsätter att engagera sig så att den politiska representationen aldrig blir mindre utan istället större. Huddinge har många duktiga politiker från olika kommundelar, men med tanke på vår geografi, så är ibland lokalkännedomen och engagemanget inte tillräckligt stort och därför behövs dp och vi behöver alla våra väljare.

Inte vill vi backa bandet och bli en kommundel i skugga igen!

Katharina Wallenborg, ordförande

Vi blir bara fler och fler

I Huddinge kommun alltså. Förra sommaren firade man den etthundratusende invånaren och denna vecka är vi 102 100 stycken. För vår östra kommundel närmar vi oss 25 000. Det fattas bara 884 personer.

Det föds många barn och det flyttar in fler än det flyttar ut. Inte konstigt med tanke på att bostadsbyggandet kommit igång efter en liten svacka och mer bostäder är planerade i både Skogås och Trångsund och Länna.

Att vi blir många ställer såklart också krav på kommunal service i form av barnomsorg, skola och infrastruktur och det är inte alltid det hänger med. Nu byggs en ny förskola på Nytorps Mosse och en tomt är avsatt i Sjöängen II liksom vid Lyckåsen.

Arbete med infrastruktur i Sjöängen II inför ny villabebyggelse

Det ökande invånarantalet har även fått konsekvenser för valdistriktsindelningen inför valen nästa år. Två valdistrikt föreslår man ska delas upp i fyra. Ytterligare vallokaler att bemanna tänker vi då, men det är ju också en möjlighet till ännu mer närdemokrati.

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare