DP:s kommunalråd blir intervjuade i talkshow om lokal demokrati

DP:s kommunalråd blir intervjuade i talkshow om lokal demokrati

Den 22:a december kl. 11.00-13.00 kommer våra representanter Leif Dyrvall och Ingalill Söderberg, att Intervjuas av Shabnam Nikpour, vinnare av demokratipriset i Huddinge kommun. Ämnet är lokal demokrati och intervjun kommer ske i Expose föreningslokal i Masmo som drivs av Shabnam.

Du kan se talkshowen i efterhand då den läggs upp på Youtube. Sök på ”Hej Huddinge” och aktuellt ämne, ”lokal demokrati”.

Mer information om talkshowen finns på #hejhuddinge.

 

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Från 1 januari 2017 blir Ingalill Söderberg nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet efter Leif Dyrvall som då innehaft uppdraget i ett år.

Ingalill Söderberg är frilansjournalist och arbetade som politisk sekreterare för Drevvikenpartiet under åren 2011 till 2015. Det senaste året har hon ägnat åt att skriva en reportagebok om ideellt driven välfärd. Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

– Jag är hedrad och stolt över att ha fått frågan om att ta över kommunalrådsuppdraget. De ansvarsområden som Drevvikenpartiet har är mycket viktiga, inte minst demokratifrågan då DP är ett lokalt parti som arbetar för lokal demokrati och att involvera invånarna i besluten, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet bildades 1998 och ingår i den politiska ledningen i Huddinge tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige och har representation i alla kommunala nämnder, råd, beredningar och styrelser.

– Jag ser också fram emot att få arbeta med folkhälsofrågor. Jag har lång erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk genom engagemang inom nykterhetsrörelsen, men jag brinner också för att invånarna i Huddinge ska ha bra tillgång till natur, rekreation och spontanidrott, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet är ett lila parti!

Blandar man rött och blått så blir det lila och det är vad vi tycker att vi är, ett parti som väljer politik utifrån vad som är bäst oavsett färg och ideologi. Sedan så finns det partier som blir så låsta av ideologin så att de väljer sämre alternativ bara för att driva ”rätt” ideologi. Några av de frågor som vi har drivit genom åren är en egen kommun, ny sporthall i Skogås-Trångsund, mer samarbete med Haninge och deras regionala stadskärna, mindre barngrupper i förskolan, godkänt i 9:an för alla grundskoleelever, grannstöd/trygghetspatrullen, poliskontoret tillbaka i Skogås, fullstor idrottshall i Östra gymnasiet, bevara Österhagen och Rickardsviksparken fritt från bostäder, buss till Länna handelsområde samt en snygg Entré Skogås.

Sedan så finns det mycket annat som vi har jobbat med och kommer att ta tag i under den kommande mandatperioden. Vi vill till exempel jobba hårdare för att kommunen bygger på höjden så att våra värdefulla grönområden kan bevaras, vårt mål är också att alla gymnasieungdomar ska ha möjlighet till sommarjobb, vi vill ha en direktbuss till Kungens kurva från vår kommundel och vi vill ha fler ”Arena 143:or”, en form av företagsstöd till dem som står i begrepp att starta ett företag eller redan är företagare och behöver stöd och rådgivning. Småföretagarna skapar nämligen 80 procent av alla arbeten, så det är arbetslinjen när den är som bäst.

 
För oss är ovanstående inte så ideologiskt egentligen, utan vi har helt enkelt engagerat oss i dessa frågor eftersom vi anser att de gynnar kommunen och våra invånare. Ändå så har vissa Huddingepolitiker svårt att hantera att vi inte tar ställning för blått eller rött och därför har man upprepade gånger genom åren ”bestämt sig för” att vi är ett borgerligt parti. Intressant hur ett annat parti kan ”bestämma” det när det är vi själva som skriver vårt partiprogram och väljer valfrågor.
 
Nu går vi in i vår femte mandatperiod med stabilt stöd från våra väljare och vi kommer parallellt att fortsätta vårt engagemang i LPN, Lokala partiers nätverk, eftersom vi anser att vi lokala partier förtjänar mer uppmärksamhet för det arbete som vi gör, inte minst när det gäller närdemokrati. Förresten så är vi ett lila nätverk med plats för alla lokalpartier oavsett om de är röda eller blåa.
 
Katharina Wallenborg, ordförande i Dp och LPN

Vi behöver ditt stöd och vi är inte onödiga!

”Ni är onödiga”, sa någon under veckan och det var tyvärr en annan politiker. Om man anser att andra partier är onödiga trots att de har stabilt stöd, vilket vi har haft under fyra mandatperioder, är man då för demokrati? Vi är motsatsen, vi är nödvändiga, speciellt då vi inte fick en egen kommun i östra delen av kommunen. Vem vill att det ska bli som innan Drevvikenpartiet fanns? Missnöjet var större bland de boende och kommundelen syntes mindre.

Faktum är att vi hela tiden måste sätta vår kommundel på kartan. Det räcker inte att göra det en enda gång och sedan tro att det alltid kommer att fungera. Vi har visserligen många duktiga politiker i olika partier i vår kommundel, men över dem så finns också en centralorganisation som styr. I vårt parti så styr vi själva och för oss är det jätteviktigt att vi får fortsätta att jobba för frågor som är viktiga för kommundelen. Bland annat så behövs större fokus på hur Haninges stadskärna påverkar oss. Den diskussionen förs knappt, utan fokus ligger på Kungens kurva och Flemingsberg. Det kan vi inte acceptera och det är bland annat därför som vi behövs. Våra frågor måste sättas på kartan och därför behöver vi ditt stöd på söndag.

Vi vill fortsätta jobba för östra Huddinge parallellt med att vi självklart tar ansvar för övriga huddingebor också. Här ska jämlikhet råda och mycket har också hänt de senaste åren, men det är bara vi som bor här som har den bästa lokalkännedomen.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Fem dagar kvar till valet, se valfilmen

Ibland så kan man undra vilka som är klokast här i Huddinge, de unga eller vi äldre? Se den här filmen och lyssna till våra ungdomar som nu ska rösta för första gången och som ser det som en självklarhet. Demokratin är verkligen viktig och den ska vi se till att behålla. Tvekar du om du ska rösta på söndag, så tänk på att din röst väger lika tungt som till och med statministerns. Det är det fina med demokrati, allas röster är lika viktiga.

Rösta på söndag och hjälp till att ge Huddinge 100 procents valdeltagande. Det är vi och vår kommun värda.

http://huddinge.se/sv/Kommun-och-politik/politik-och-paverkan/valet-2014/nyheter-valet-2014/valfeber-bland-unga-i-huddinge/

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen