Glasa in Trångsunds centrum?

Vi har fått några kommentarer kring det förslaget och läser man inte vår förklaring så kan man lätt missförstå vad vi menar. Det är lätt att tolka förslaget som att hela centrum ska bli inglasat. Det vi egentligen föreslår är att det ska bli en inglasning längs butikerna, i dagsläget finne inte ens ett tak. En del handlare har tagit upp problemet med att människor stressar förbi när vädret inte är så bra. För att få ett levande centrum med bra förutsättningar för handel så vill vi alltså jobba för en lösning, men den ska självklart tilltala både boende och företagare.

Förra veckan så diskuterade jag just detta med en invånare och då kom tanken fram att det kanske bara bara är ett tak som behövs och inget mer. Då slipper man bli blöt om det till exempel regnar. Men vi tar gärna emot fler synpunkter då vi vill att det ska bli så bra som möjligt för dem som bor i Trångsund. Det är invånarna och väljarna som vi företräder, så tveka inte att framföra dina synpunkter till oss. Vi lyssnar alltid och tar era åsikter på allvar.

Katharina Wallenborg, ordförande

”Ditt enda lokala alternativ för hela Huddinge”

Exakt så profilerar sig ett annat lokalt parti på framsidan av sin valbroschyr här i Huddinge. Men tyvärr inbegriper ”hela Huddinge” inte de invånare som bor i Skogås, Trångsund och Länna, för bland valsedelns 24 namn finns endast kandidater boende i andra delar av kommunen, de flesta bara några kilometer från centralorten. Det närmaste som man kommer den östra kommundelen är det sista namnet, en person boende i Stora Mellansjö.

I förmiddags invigdes seniorveckan här i Huddinge och alla kommunfullmäktigepartier fanns på plats i Skogås med informationsbord, ja alla utom det lokala alternativet ”för hela Huddinge”. Kanske prioriterade man sin valstuga i Huddinge centrum, vad vet jag.

Nej, trovärdigt är det inte. Det är nog Dp som är alternativet för alla Huddingebor i så fall, för vi fanns på plats även i centrala Huddinge idag där det var politikerdebatt och vi kommer även att vara på plats även i morgon.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Lokala budskap

Det här med affischer i en valrörelse är inte så lätt och det är många budskap som man vill nå ut med. För vår del så var fokus på det lokala, precis som vanligt, men vi ser när vi läser de andra partiernas budskap att många är mer allmänt hållna och övergripande. Det visar att vi har olika fokus och man kan aldrig säga att det ena är rätt och det andra är fel. Men för oss som är engagerade i Drevvikenpartiet så är det viktigt att berätta vad vi vill i närområdet och i kommunen och det är ju här som vi verkar, så det är mest naturligt för oss så klart.

Men det är inte bara affischer som vi politiska partier syns med, utan genom annonser, bloggar, flygblad och broschyrer. Det är alltid spännande att läsa vad alla presenterar och även vi i Dp röstar ju i landsting och riks också, så vi följer så klart med spänning alla de andras budskap. Däremot så kommer vi att göra som vi alltid gör, vi kommer att röstdela. En lokal röst här i Huddinge och en för landsting och en riksdag där vi väljer något av de andra partierna.

Huruvida våra budskap från partiet var de rätta eller inte, det får vi veta den 14:e, men det känns som att vi går mot ett bra resultat. Stödet har varit stort alla fyra tidigare valen och vi hoppas att vi får fortsätta att påverka de lokala frågorna igen. Tack på förhand!

Katharina Wallenborg, ordförande

Utveckling av vår kommundel

I helgen drar affischeringen inför valet i gång. Då ska vi alla tala om vad vi vill den kommande mandatperioden. Vågar man gissa att det utöver några hjärtefrågor blir en del lika som partierna lyfter fram? Men det är klart, vissa frågor engagerar alla partier och ser man till exempel på utbildning så är ju det en så viktig fråga så den är svår att ignonera. Även Dp har så klart åsikter om vad som behöver göras här. För oss handlar det bland annat om att någon gång äntligen våga kräva att de lärare som undervisar gör det i rätt ämne. Är man utbildad inom matematik så ska du inte undervisa i hemkunskap till exempel. Detta borde vara självklart, men det är det inte, så här fortsätter vi att tjata.

Men för att inte komma bort från det som jag skulle säga och som rubriken antyder så är det för oss fortfarande viktigt att påminna om vår kommundel i öster. Vi har lyckats bra tycker vi, men vi har fortfarande en del kvar att göra och därför ber vi återigen om ditt stöd i valet. Vi har många gånger påpekat vikten av att öka samarbetet med Haninge och bättre involvera Huddinge i deras regionala kärna eftersom vi faktiskt ingår i den. Det är också den kärnan som är ”vår” då den ligger så nära. Länna handelsområde måste också få mer fokus. Givetvis ska arbetet med våra två egna kärnor fortsätta och göras på bästa sätt, men mer fokus på Haninges kärna och Länna handelsområde är väldigt viktigt för kommundelens framtid. Vi representerar trots allt en fjärdedel av både kommunens yta samt invånarantal.

Katharina Wallenborg, gruppledare