Det här med affischer i en valrörelse är inte så lätt och det är många budskap som man vill nå ut med. För vår del så var fokus på det lokala, precis som vanligt, men vi ser när vi läser de andra partiernas budskap att många är mer allmänt hållna och övergripande. Det visar att vi har olika fokus och man kan aldrig säga att det ena är rätt och det andra är fel. Men för oss som är engagerade i Drevvikenpartiet så är det viktigt att berätta vad vi vill i närområdet och i kommunen och det är ju här som vi verkar, så det är mest naturligt för oss så klart.

Men det är inte bara affischer som vi politiska partier syns med, utan genom annonser, bloggar, flygblad och broschyrer. Det är alltid spännande att läsa vad alla presenterar och även vi i Dp röstar ju i landsting och riks också, så vi följer så klart med spänning alla de andras budskap. Däremot så kommer vi att göra som vi alltid gör, vi kommer att röstdela. En lokal röst här i Huddinge och en för landsting och en riksdag där vi väljer något av de andra partierna.

Huruvida våra budskap från partiet var de rätta eller inte, det får vi veta den 14:e, men det känns som att vi går mot ett bra resultat. Stödet har varit stort alla fyra tidigare valen och vi hoppas att vi får fortsätta att påverka de lokala frågorna igen. Tack på förhand!

Katharina Wallenborg, ordförande