”Ni är onödiga”, sa någon under veckan och det var tyvärr en annan politiker. Om man anser att andra partier är onödiga trots att de har stabilt stöd, vilket vi har haft under fyra mandatperioder, är man då för demokrati? Vi är motsatsen, vi är nödvändiga, speciellt då vi inte fick en egen kommun i östra delen av kommunen. Vem vill att det ska bli som innan Drevvikenpartiet fanns? Missnöjet var större bland de boende och kommundelen syntes mindre.

Faktum är att vi hela tiden måste sätta vår kommundel på kartan. Det räcker inte att göra det en enda gång och sedan tro att det alltid kommer att fungera. Vi har visserligen många duktiga politiker i olika partier i vår kommundel, men över dem så finns också en centralorganisation som styr. I vårt parti så styr vi själva och för oss är det jätteviktigt att vi får fortsätta att jobba för frågor som är viktiga för kommundelen. Bland annat så behövs större fokus på hur Haninges stadskärna påverkar oss. Den diskussionen förs knappt, utan fokus ligger på Kungens kurva och Flemingsberg. Det kan vi inte acceptera och det är bland annat därför som vi behövs. Våra frågor måste sättas på kartan och därför behöver vi ditt stöd på söndag.

Vi vill fortsätta jobba för östra Huddinge parallellt med att vi självklart tar ansvar för övriga huddingebor också. Här ska jämlikhet råda och mycket har också hänt de senaste åren, men det är bara vi som bor här som har den bästa lokalkännedomen.

Katharina Wallenborg, gruppledare