Förlängt bygglov för Hälsoförskolan Friskus

Hälsoförskolan Friskus, belägen i en villa i Sjöängen sedan 2008 har fått förlängt bygglov. Det har varit oroligt och osäkert om framtiden i och med att Huddinge Kommun har skärpt restriktionerna kring tillfälliga bygglov och förvaltningen föreslog att man inte skulle förlänga bygglovet. Drevvikenpartiet besökte förskolan innan ärendet kom upp i natur- och byggnadsnämnden och fick ta del av synpunkter och frågor från föräldrar och ansvariga för verksamheten. De har en tydlig pedagogisk inriktning med sunda levnadsvanor. Friskus vision består i ”Att barnen skall bli hälsomedvetna och intresserade av sin kropp och därmed i framtiden själva kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa”.

Behovet har funnits länge och efterfrågan stor. Verksamheten har tagit en stor del i ansvaret för barnomsorg i området. Kommunen har en plan på att bygga en ny förskola i Sjöängen, men det har dragit ut på tiden och Friskus har hamnat i kläm. Kommunen menar att förskoleverksamhet inte är att se som en ”tillfällig lösning” och detta håller verksamheten med om. De behöver helt enkelt nya lokaler och nu har Huddinge Kommun satt fokus på att hjälpa till och verksamheten planerar vidare för mer permanent lösning för barnen.

Läs gärna mer på http://www.halsoforskolanfriskus.se/