Hur bra är vi här i Huddinge på att tänka på kvinnor kontra mäns upplevelser av trygghet när det gäller våra parkeringshus? Det är väl ingen överdrivet aktiv diskussion kring detta måste jag erkänna, men det beror säkerligen inte på någons ointresse utan att vi inte har funderat tillräckligt mycket på det här. Som kommunalråd med ansvar för jämställdhet så är detta något som i alla fall jag kommer att jobba för. Det behöver nämligen inte vara några stora saker som ombyggnader eller större ingrepp som måste göras. Det kan exempelvis röra sig om att ha speglar bakom hörn så man ser om någon rör sig emot en, att ha musik som skapar ett lugn och att bygga så att det finns insyn utifrån. En annan sak att tänka på är hissdörrar som plötsligt öppnar sig vilket kan ge en obehagskänsla om man inte ser igenom dem och vet vem som kliver ut. Det här är enkelt avhjälpt med genomskinliga dörrar.

Tänker vi efter före så kan vi redan i planeringsstadier ta med vad som är viktigt för att öka tryggheten i både parkeringshus men även garage till flerbostadshus. Sedan så ska man ju ha i åtanke att det här inte på något vis bara gynnar kvinnorna utan även männen, vilka faktiskt är de som oftast råkar ut för brott. En vinn-vinn-situation för alla alltså!

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för jämställdhet