Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

TC Bonden och HammartorpPå kommande kommunfullmäktige, den 11 april, väntas detaljplanen för byggnadsprojektet som berör Trångsunds Centrum till stor del, att godkännas. En del av fastigheten Bonden 1 och Hammartorp 1:1. utgör plats för två nya huskroppar, en nere på södra sidan om det stora huset vid Trångsunds torg och ett på kullen ovanför vid Korpstigen. Projektet skall utmynna i två flerbostadshus. Det ena med 90 lägenheter i 5-7 våningar och ett 9 våningar högt punkthus med 75 ungdomsbostäder. Infartsparkeringen kommer vara kvar och nu införas i detaljplanen, vilket den inte varit hittills. Planen kommer dessutom medge att man kommer kunna bygga på ett plan ovanpå i framtiden. Mer information finns att läsa på länken http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/plan-och-byggprojekt/trangsund/bonden-hammartorp/

 

Förskolebarnen döper pendeltågen

Bild från Metro
Just som vi fått dystra prognoser om att månadskortet på SL ska höjas med 100 kr, fick vi också ett roligt besked från SL. Fyra pendeltåg ska efter förslag från förskolebarn i Huddinge heta: ”Pendy” och ”Tågis” efter vinnande förslag från förskolan Kulramen i Stuvsta och ”Silverfot” och ”Citrontåget” efter de vinnande förslagen från Juringe förskola i Segeltorp.
Barnen var inspirerade av olika namn som exempelvis den engelska björnen Paddington. De döpte först om björnen till Paddy som i slutskedet blev Pendy, eftersom det skulle vara namn på ett pendeltåg. Det kommer säkert att bli en stor upplevelse för de barnen när de i framtiden ska åka med pendeltåg som är döpt efter deras kreativa förslag. Hoppas bara att tåget kommer i tid så att man inte blir tvungen att byta namn till ”Latis” eller ”Senis”.

Maria Dyrvall, ledamot i förskolenämnden

Buss till Gullmarsplan

Vid tre tillfällen har jag genom åren på bloggen nämnt att dp vill ha en direktbuss till Gullmarsplan och att vi vill att den ska gå från östra Huddinge, alltså Skogås och Trångsund. Nu skriver jag om det igen då frågan nyligen var uppe i vår intressegrupp som heter Demokrati. Vi vill återigen uppmärksamma den här viktiga frågan och även om det bara har nämnts här tre gånger så kan jag lova att vi åtskilliga fler har påtalat detta både till sl och Huddinge kommun. Sedan förra mandatperioden så har vi även fått visst stöd från de andra partierna i frågan och det är vi mycket glada över.

Vi kommer alltså att återigen skriva ett brev till Stockholms lokaltrafik. Man kan ju undra om det är värt att göra detta efter att ha hållit på nästan lika länge som partiet har funnits, men konkurrensen blir bara större och större när det handlar om vilka områden som ska få utökad kollektivtrafik i vårt län, så vi får inte ge upp.

Katharina Wallenborg, medlem i demokratigruppen

Trafik kring våra skolor

I det senaste nyhetsbrevet från SKL så tar man upp att många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan och varför (det känns tryggast så). Det är ingen nyhet, men det är likväl en tråkig påminnelse. Självklart är det allra allvarligaste att det ökar risken för olyckor när det är mycket trafik kring en skola, men för mig som har ett folkhälsoperspektiv på saker och ting så tänker jag på barnens hälsa och vad mycket vardagsmotion som berövas dem när de inte får chansen att gå eller cykla.

Kommunen är stor och alla bor inte lika bra till när det gäller gång- och cykelvägar eller möjlighet att gå till skolan utan att passera en starkt trafikerad väg. Då är det givetvis ett alternativ att skjutsa med bil, men det finns ett ännu bättre sätt att tryggt komma till skolan och det är genom vandrande skolbussar. Huddinge hjälper gärna till om man vill starta en sådan. Då promenerar man med barnen istället för att ta bilen och man alternerar så tidsåtgången behöver inte bli stor. Gå gärna in på webben och läs om idén, som är väldigt uppskattad. Det sparar både miljö och ger bättre hälsa och barnen får redan tidigt lära sig att man mår bra av att röra sig.

http://www.huddinge.se/sv/trafik-vagar-och-resande/trafiksakerhet/saker-skolvag/vandrande-skolbuss/

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Kollektivtrafikplan

Kollektivtrafik eller privattrafik? Ja för dp så står detta så klart inte emot varandra utan vi vill se bra förutsättningar för både kollektivt åkande och privatbilism. Däremot så säger vi inte att det ena ska göras på bekostnad av det andra, utan med bra förutsättningar så gör man det val som passar en bäst.

Med det sagt så är det klart att vi hoppas att bra kollektivtrafik ska göra att fler väljer just det resandet. Allt som är bättre för miljön än att ta bilen välkomnar vi och om många fler väljer kollektivtrafiken så blir även vägarna säkrare att åka på då antalet fordon drastiskt kan minska. Sedan är det ju inte dumt att kunna ägna sig åt annat som att till exempel läsa när man åker än att vara koncentrerad på att köra själv.

Just nu håller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på med att ta fram en kollektivtrafikplan. Om ungefär ett halvår kommer den att gå ut på remiss och ansvarig nämnd för planen är samhällsbyggnadsnämnden. Vi ser fram emot att få läsa resultatet och hoppas på nya och genomtänkta förslag som kan förbättra lokaltrafiken, för även om den är bra nu, så kan den bli mycket bättre.

Katharina Wallenborg, ordförande

Södertörnsleden/väg 259

Om en sådan ska byggas tvistas det fortfarande om. Ja faktiskt är det många som är negativa än idag, alltså år 2012. De är tack och lov i minoritet, men de finns. Nu ska man givetvis inte vara allt för raljerande för vår miljö måste hanteras mycket mer respektfullt än vad vi alla gör idag och jag menar verkligen alla. Vi har nämligen skapat oss en livsstil som oavsett hur miljömedvetna vi än vill vara, så är vi med och tär på de resurser vi har. Det kommer tyvärr att drabba kommande generationer och därför är jag glad de flesta av oss vill ändra på det, för det är jag övertygad om att vi vill efter alla resultat från undersökningar som jag har sett.
Däremot så måste man ibland acceptera den verklighet som vi befinner oss i och hur gärna man än önskar att den vore annorlunda så blir den inte det genom att man försöker skapa en bild som aldrig kommer att bli verklig. Bilen har kommit för att stanna och för egen del ser jag hellre att vi försöker hitta lösningar på det bränsle som bilen behöver (vilket har arbetats med i många år) och att vi samtidigt tittar på alternativ som kollektivtrafik, cykel, skoter med mera. Det görs också och jag tror att vi måste jobba med det här parallellt, inte säga nej till det ena och tro att man på så vis löser problemen.
Visst genererar Södertörnsleden mer trafik, men den kommer också att bli säkrare och den kommer att få gång- och cykelvägar vilket ger nya möjligheter för dem som inte kör. Sedan är det ju så att en bättre väg ger bättre möjligheter för kollektivtrafiken.
Men, jag erkänner, det är ett dilemma det här med att bevara vår miljö och samtidigt hålla fast vid den moderna livsstil som vi har skaffat oss. Däremot så tror jag bara att vi förlorar tid om vi försöker backa bandet och utgå från hur vi levde för många decennier sedan. Vi måste anpassa oss till verkligheten, men vi ska göra det på allra bästa sätt.
Katharina Wallenborg, gruppledare