Kollektivtrafik eller privattrafik? Ja för dp så står detta så klart inte emot varandra utan vi vill se bra förutsättningar för både kollektivt åkande och privatbilism. Däremot så säger vi inte att det ena ska göras på bekostnad av det andra, utan med bra förutsättningar så gör man det val som passar en bäst.

Med det sagt så är det klart att vi hoppas att bra kollektivtrafik ska göra att fler väljer just det resandet. Allt som är bättre för miljön än att ta bilen välkomnar vi och om många fler väljer kollektivtrafiken så blir även vägarna säkrare att åka på då antalet fordon drastiskt kan minska. Sedan är det ju inte dumt att kunna ägna sig åt annat som att till exempel läsa när man åker än att vara koncentrerad på att köra själv.

Just nu håller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på med att ta fram en kollektivtrafikplan. Om ungefär ett halvår kommer den att gå ut på remiss och ansvarig nämnd för planen är samhällsbyggnadsnämnden. Vi ser fram emot att få läsa resultatet och hoppas på nya och genomtänkta förslag som kan förbättra lokaltrafiken, för även om den är bra nu, så kan den bli mycket bättre.

Katharina Wallenborg, ordförande