Bild från Metro
Just som vi fått dystra prognoser om att månadskortet på SL ska höjas med 100 kr, fick vi också ett roligt besked från SL. Fyra pendeltåg ska efter förslag från förskolebarn i Huddinge heta: ”Pendy” och ”Tågis” efter vinnande förslag från förskolan Kulramen i Stuvsta och ”Silverfot” och ”Citrontåget” efter de vinnande förslagen från Juringe förskola i Segeltorp.
Barnen var inspirerade av olika namn som exempelvis den engelska björnen Paddington. De döpte först om björnen till Paddy som i slutskedet blev Pendy, eftersom det skulle vara namn på ett pendeltåg. Det kommer säkert att bli en stor upplevelse för de barnen när de i framtiden ska åka med pendeltåg som är döpt efter deras kreativa förslag. Hoppas bara att tåget kommer i tid så att man inte blir tvungen att byta namn till ”Latis” eller ”Senis”.

Maria Dyrvall, ledamot i förskolenämnden