I det senaste nyhetsbrevet från SKL så tar man upp att många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan och varför (det känns tryggast så). Det är ingen nyhet, men det är likväl en tråkig påminnelse. Självklart är det allra allvarligaste att det ökar risken för olyckor när det är mycket trafik kring en skola, men för mig som har ett folkhälsoperspektiv på saker och ting så tänker jag på barnens hälsa och vad mycket vardagsmotion som berövas dem när de inte får chansen att gå eller cykla.

Kommunen är stor och alla bor inte lika bra till när det gäller gång- och cykelvägar eller möjlighet att gå till skolan utan att passera en starkt trafikerad väg. Då är det givetvis ett alternativ att skjutsa med bil, men det finns ett ännu bättre sätt att tryggt komma till skolan och det är genom vandrande skolbussar. Huddinge hjälper gärna till om man vill starta en sådan. Då promenerar man med barnen istället för att ta bilen och man alternerar så tidsåtgången behöver inte bli stor. Gå gärna in på webben och läs om idén, som är väldigt uppskattad. Det sparar både miljö och ger bättre hälsa och barnen får redan tidigt lära sig att man mår bra av att röra sig.

http://www.huddinge.se/sv/trafik-vagar-och-resande/trafiksakerhet/saker-skolvag/vandrande-skolbuss/

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa