Grattis Internationella Engelska Skolan till er första avslutning i Huddinge!

Idag hade Internationella Engelska Skolan sin första skolavslutning här i Huddinge. Jag hade blivit inbjuden att ta del av den och lämnade en blomma från partiet med ett grattis och lycka till. Även fast jag inte har barn på skolan så var det en väldigt rörande skolavslutning och både personal och elever imponerade. Avslutningen inleddes med att alla sjöng svenska nationalsången och den avslutades med klassikern Den blomstertid nu kommer. Däremellan var det olika prisutdelningar samt underhållning. Även skolans grundare Ms Barbara Bergström fanns på plats.

Vi har många bra skolor i vår kommun och DP precis som de flesta andra partier här i Huddinge ser de fristående skolorna som ett välkommet komplement till våra egna. Olika skolor passar olika elever och därför så är det bra att man kan välja.

Vill du veta mer om just IES, så kan du läsa om dem här: http://huddinge.engelska.se/

Katharina Wallenborg, kommunalråd

Behöriga lärare till skolor i utsatta områden

Ja det låter bra, vi behöver så klart behöriga lärare till skolor i utsatta områden. Men kan det vara så att de undviker dessa skolor då de ser problem och ökade krav på sig? Jag är den sista att döma dem i så fall. Men jag är självklart glad över att det finns många lärare som vill ta sig an utmaningen och som vill hjälpa elever som behöver extra stöd. Däremot så funderar jag över om det är rätt väg att gå att hela tiden tala om utsatta skolor, utsatta elever och utsatta områden. Utsatta för vad? Vad är egentligen definitionen? Och är vi människor alltid ”utsatta” då vi har problem? Varför dessa kraftuttryck som bara sätter en negativ stämpel på oss?

Jag är rädd att vi genom vårt sätt att tala om exempelvis skolor är med och ökar problemen. Att automatiskt sätta likhetstecken mellan föräldrarnas inkomst och problem hjälper ingen. Det är viktigt att se utmaningarna, men att man är till exempel invandrare är inte detsamma som att man är utsatt eller att man är ett problem. Givetvis så behöver en elev som inte kan svenska mer stöd, men är eleven automatiskt utsatt bara för att den inte har kommit in i svenska språket efter att ha bott här i bara tre månader? Nej, självklart inte! Men definitonen av den här eleven är enligt många just ”utsatt”.

Man blundar inte för problemen bara för att man även ser det positiva och för att man lyfter fram det som är bra på en skola eller i ett område. Man måste se både och och vill man få fler behöriga lärare till en skola så är det nog dags att sluta prata om socioekonomiska problem och diskutera i vanliga ordalag hur man kan stötta de elever som inte har föräldrar som kan hjälpa till med läxor i samma omfattning som de flesta andra (kanske ska vi förresten ha läxläsning på alla skolor?). Vi är alla olika och en del av oss behöver lite mer stöd, men vi är inte automatiskt utsatta bara för att vi råkar bo på en gata med lägre medelinkomst än andra.

Katharina Wallenborg, ordförande

Bättre betyg med bättre skolgårdar

Så lyder en rubrik i Dagens Samhälle. En forskare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp har konstaterat att barn som rör på sig presterar bättre i skolan än de som inte rör på sig och att många skolor inte har sådana skolgårdar att barnen inspireras till rörelse på rasterna. Jag gillar när man får bekräftelse från forskningen på insikter man själv haft sedan länge. Så även nu.
Skolgården på Trångsundsskolan

 

För något år sedan kom det till min kännedom att skolgården på Vretskolan i Skogås inte var utrustad för de lågstadiebarn som hade börjat där. Det visade sig vara alldeles riktigt. Efter mitt påpekande i grundskolenämnden blev det en upprustning där, men i mitt tycke inte tillräckligt. Detta diskuterade jag med Cem Delen (FP), som hade ryckt in som ordförande i nämnden. Jag föreslog då att man borde göra en inventering av alla kommunens skolgårdar och därefter komplettera dem efter angelägenhetsgrad.
Denna idé presenterades i nämnden och gillades av alla, varför vi beslutade att genomföra en sådan. Denna är nu genomförd och pengar till upprustning tillförs årligen både från kommunen och från fastighetsägare Huge. Ibland är politik roligt och givande.

 

Leif Dyrvall, ledamot i grundskolenämnden

”Skolan hetaste valfrågan”

Det är rubriken i Mitt i Huddinges nummer nu i valveckan. Utrymmet för att föra fram vad vi ville satsa på var väldigt begränsat och från vår sida så lyfte vi fram skolmaten och att den ska vara så tillsatsfri som möjligt.

Den frågan var viktig att få med, då vi är det enda partiet som driver just det. Men sedan så finns det mycket annat som är viktigt för oss när det gäller skolan och det har till viss del kommit fram både i Mitt i Huddinge och i Vårt Huddinge tidigare, men här kan du se frågorna igen.

Här är några saker som vi jobbar för:

Tydligare roller mellan skolan och föräldrarna och ökat samarbete.
Nolltolerans mot mobbning.
Alla elever ska klara grundskolan och med rätt stöd från skolan och hemmen så klarar de det.
Bra skolgårdar för alla och nu är en skolgårdsinventering på gång i hela kommunen.
Alla lärare ska ha rätt behörighet när de undervisar, alltså bara undervisa i ämnen som de är utbildade för.
Stötta tjejerna och killarna så att de väljer utbildning och arbete utifrån intresse och talang och inte kön.

Vill du också ha en skola som satsar på ovanstående så välj Drevvikenpartiet på söndag. Kom också ihåg att rösta i landstingsvalet och riksdagsvalet och då på något av riksdagspartierna.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Förskola och skola i Länna

Huddinge kommun har skjutit upp bygget av skola i Länna till 2021, bygget av skolan skulle börja 2016 men Huddinge kommun anser inte att det finns behov av en skola i Länna tidigare. Privata aktören Pysslingen som även driver förskolan Blåbärsstället har visat intresse för att starta skolverksamhet på planerad mark men har inte blivit beviljad.

Planen är att 61 bostadsfastigheter skall byggas i Länna västra och vara klara till 2016. I dagsläget står barn i kö till Blåbärsstället i upp till 4 år. Behovet är stort av en skola i Länna och det är viktigt att skolplanerna inte skjuts upp då det kommer att bli ett stort problem när vi nu skall välkomna 61 familjer till området.

Många har nu stått länge i kö för att få in sina barn på förskolor och föräldrarna har svårt att börja arbeta då det inte finns plats för barnen i närområdet. Det är viktigt att vi hjälps åt så vi har möjlighet att göra Länna till ett attraktivt område där barnen har tillgång till förskola och skola utan att behöva pendla längre sträckor och där föräldrarna kan börja arbeta enligt deras behov och inte skall behöva vänta på att det finns plats.

Eva Baumgartner, styrelseledamot

Politik i 5:an

Vår politiska sekreterare Ingalill Söderberg och jag har precis haft ett mycket trevligt möte med sex femteklassare från Tomtbergaskolan. Tillsammans några lärare kom det ett stort gäng elever och träffade företrädare för flera olika partier som tog emot mindre grupper och satt och pratade politik. Vi började med att visa en del av vårt valmaterial och sedan tog diskussionerna. De var väl förberedda med många olika frågor som rörde både stort och smått och undrade bland annat vad vi ville förbättra. Alla trivdes förresten bra i Huddinge, vilket var roligt att höra. Vi som är politiker vill ju jobba för att våra invånare ska trivas och det gäller ju alla åldrar så klart.

Efter att vi hade svarat på alla frågor så tog vi en liten tur här i kommunalhuset och Ingalill och jag berättade om vilka personer som satt vart, vad olika personer gjorde och vi visade även sessionssalen. Eleverna verkade nöjda med vårt möte och själva så tyckte vi att det var väldigt roligt att få träffa även grundskoleelever och inte bara dem från gymnasierna. Mycket kloka och duktiga var de dessutom ska tilläggas.

Demokratin är viktig och jag hoppas att fler skolor följer efter och kommer hit. Vi vet enligt undersökning att de flesta unga vill träffa politiker för den här typen av samtal och det hoppas vi att skolorna lyssnar till. Själv så kommer jag alltid att prioritera den här typen av möten.

Katharina Wallenborg, kommunalråd