Det är rubriken i Mitt i Huddinges nummer nu i valveckan. Utrymmet för att föra fram vad vi ville satsa på var väldigt begränsat och från vår sida så lyfte vi fram skolmaten och att den ska vara så tillsatsfri som möjligt.

Den frågan var viktig att få med, då vi är det enda partiet som driver just det. Men sedan så finns det mycket annat som är viktigt för oss när det gäller skolan och det har till viss del kommit fram både i Mitt i Huddinge och i Vårt Huddinge tidigare, men här kan du se frågorna igen.

Här är några saker som vi jobbar för:

Tydligare roller mellan skolan och föräldrarna och ökat samarbete.
Nolltolerans mot mobbning.
Alla elever ska klara grundskolan och med rätt stöd från skolan och hemmen så klarar de det.
Bra skolgårdar för alla och nu är en skolgårdsinventering på gång i hela kommunen.
Alla lärare ska ha rätt behörighet när de undervisar, alltså bara undervisa i ämnen som de är utbildade för.
Stötta tjejerna och killarna så att de väljer utbildning och arbete utifrån intresse och talang och inte kön.

Vill du också ha en skola som satsar på ovanstående så välj Drevvikenpartiet på söndag. Kom också ihåg att rösta i landstingsvalet och riksdagsvalet och då på något av riksdagspartierna.

Katharina Wallenborg, gruppledare