Skolfrågor

Valet närmar sig och fler och fler vill veta vad vi partier vill inom olika områden. När frågan om vad vi vill inom skolan kommer upp så är alltid skolmaten viktig för oss. Vi använder alldeles för mycket produkter med olika tillsatser samt hel- och halvfabrikat, även om många skolkök är jätteduktiga och lagar all eller nästan all mat själva. För oss är det därför självklart att fortsätta arbeta för bättre utbildad personal i köken där det behövs. Men det är också otroligt viktigt att ge kockarna frihet som leder till inspiration när det gäller matlagningen. Det är trots allt de som kan det här bäst.

Annat som Dp anser viktigt är att jobba mer mot mobbning. Det förebyggande arbetet måste öka samt att man måste ha nolltolerans när det redan finns. Här tror vi att mer samarbete med hemmen är positivt. Vi vill också att resurserna till eleverna ska fördelas så nära dem som möjligt för bästa resultat.

Att barn behöver röra på sig vet alla och därför har vi i flera år engagerat oss i frågan om bra skolgårdar. Vi är därför glada att alla skolgårdar nu är involverade i det som för några år sedan började i Skogås. Vi vill också att de ska inbjuda till lek och motion även efter skoldagens slut.
När det gäller undervisningen så ska ingen lärare undervisa i ämnen som de inte är utbildade för. Då är de inte längre behöriga i rätt mening och att ha rätt utbildad personal är faktiskt en förutsättning för bra lärande, med andra ord en jämlikhetsfråga.

Katharina Wallenborg, ordförande

Behöriga lärare

Det har blivit några blogginlägg från Drevvikenpartiet om lärares behörighet och annat som rör skolan. Frågan är alltid lika aktuell och det går väl knappast en vecka mellan varven då tidningarna skriver om utbildning och resultat. I många år har Drevvikenpartiet frågat efter om våra lärare har rätt behörighet när det gäller de ämnen som de undervisar i. Det har de i de flesta fall tack och lov, men inte alltid.

Att du har en lärarutbildning leder inte automatiskt till att du får kunskap i alla skolans ämnen. Därför är det vare sig rätt mot eleverna eller lärarna att låta någon undervisa i fel ämne. Tyvärr är det brist på vissa lärare och inte helt enkelt att hitta dem man behöver alla gånger. Men Huddinge har höga ambitioner och vi ska se till att vara så attraktiva som möjligt.

Trots att allt inte är perfekt så har vi ändå under ett decennium nu förbättrat elevernas meritvärde inom grundskolan i Huddinge. Dock är vi inte nöjda så klart, för bra kan alltid bli bättre och vi är inte i mål förrän alla våra elever har gymnasiebehörighet när de lämnar grundskolan. Det är vår skyldighet att se till att de får det och det känns bra att veta att vi trots ekonomisk kris och annat har lyckats gå i rätt riktning varje år sedan nedgången 2004 när meritvärdet var som lägst. Högt meritvärde och att alla får godkänt är alltså något som vi fortsätter att engagera oss för.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Demokratidagarna och namn på kommunens skolor

Nu har det senaste numret av Vårt Huddinge kommit och där är det ett helt uppslag om demokratidagarna som hölls förra månaden. Som vanligt (för tredje gången) så blev de väldigt lyckade och det är så roligt att Huddinge jobbar med demokrati och inflytande på det här sättet. Något som jag känner mig mycket stolt över är att vi genom Demokrati- och mångfaldsberedningen har ett samarbete med Europarådet i Strasbourg i Frankrike, något som gav flera gymnasieelever möjligheten att bland annat besöka Ungdomscentrumet där nere i höstas. På sidan 23 kan du läsa mer om deras besök och vad det resulterade i.

Men… Det finns mycket mer som rör demokratidagarna och i artikeln om mötet på U 142 kommer en idé upp om att ge våra skolor namn som är kopplade till det område som de ligger i. Det förslaget handlade om att göra kommunen mer känd genom sina namn och det tycker jag är en utmärkt idé. Namn med en anknytning känns mer personliga än namn som inte har någon koppling till något egentligen. Självklart ska inte vår nyetablerade friskola i Flemingsberg byta namn från Internationella engelska skolan, men det är en helt annan sak.

Katharina Wallenborg, ordförande i DMB

Trafik kring våra skolor

I det senaste nyhetsbrevet från SKL så tar man upp att många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan och varför (det känns tryggast så). Det är ingen nyhet, men det är likväl en tråkig påminnelse. Självklart är det allra allvarligaste att det ökar risken för olyckor när det är mycket trafik kring en skola, men för mig som har ett folkhälsoperspektiv på saker och ting så tänker jag på barnens hälsa och vad mycket vardagsmotion som berövas dem när de inte får chansen att gå eller cykla.

Kommunen är stor och alla bor inte lika bra till när det gäller gång- och cykelvägar eller möjlighet att gå till skolan utan att passera en starkt trafikerad väg. Då är det givetvis ett alternativ att skjutsa med bil, men det finns ett ännu bättre sätt att tryggt komma till skolan och det är genom vandrande skolbussar. Huddinge hjälper gärna till om man vill starta en sådan. Då promenerar man med barnen istället för att ta bilen och man alternerar så tidsåtgången behöver inte bli stor. Gå gärna in på webben och läs om idén, som är väldigt uppskattad. Det sparar både miljö och ger bättre hälsa och barnen får redan tidigt lära sig att man mår bra av att röra sig.

http://www.huddinge.se/sv/trafik-vagar-och-resande/trafiksakerhet/saker-skolvag/vandrande-skolbuss/

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Inventering av skolgårdarna på Drevvikenpartiets initiativ

Våra skolbarn tillbringar mycket tid i skolan och på rasterna behöver de röra på sig och leka tillsammans. Det är viktigt att skolgården inbjuder till lek och rörelse. Det mår både barnen och studieresultatet bra av. Det är emellertid väldigt stora skillnader i hur skolorna i kommunen har satsat på barnens utemiljö.

Nu har vi i grundskolenämnden fått igenom att en inventering av just skolgårdarna genomförs av förvaltningen. Vi ser med spänning fram emot en presentation av inventeringen senare i höst i grundskolenämnden.

Leif Dyrvall, ledamot i grundskolenämnden

 
 
 
 
 
 
 

Bild från skolgården vid Trångsundsskolan. Foto: Ingalill Söderberg