Våra skolbarn tillbringar mycket tid i skolan och på rasterna behöver de röra på sig och leka tillsammans. Det är viktigt att skolgården inbjuder till lek och rörelse. Det mår både barnen och studieresultatet bra av. Det är emellertid väldigt stora skillnader i hur skolorna i kommunen har satsat på barnens utemiljö.

Nu har vi i grundskolenämnden fått igenom att en inventering av just skolgårdarna genomförs av förvaltningen. Vi ser med spänning fram emot en presentation av inventeringen senare i höst i grundskolenämnden.

Leif Dyrvall, ledamot i grundskolenämnden

 
 
 
 
 
 
 

Bild från skolgården vid Trångsundsskolan. Foto: Ingalill Söderberg