Det har blivit några blogginlägg från Drevvikenpartiet om lärares behörighet och annat som rör skolan. Frågan är alltid lika aktuell och det går väl knappast en vecka mellan varven då tidningarna skriver om utbildning och resultat. I många år har Drevvikenpartiet frågat efter om våra lärare har rätt behörighet när det gäller de ämnen som de undervisar i. Det har de i de flesta fall tack och lov, men inte alltid.

Att du har en lärarutbildning leder inte automatiskt till att du får kunskap i alla skolans ämnen. Därför är det vare sig rätt mot eleverna eller lärarna att låta någon undervisa i fel ämne. Tyvärr är det brist på vissa lärare och inte helt enkelt att hitta dem man behöver alla gånger. Men Huddinge har höga ambitioner och vi ska se till att vara så attraktiva som möjligt.

Trots att allt inte är perfekt så har vi ändå under ett decennium nu förbättrat elevernas meritvärde inom grundskolan i Huddinge. Dock är vi inte nöjda så klart, för bra kan alltid bli bättre och vi är inte i mål förrän alla våra elever har gymnasiebehörighet när de lämnar grundskolan. Det är vår skyldighet att se till att de får det och det känns bra att veta att vi trots ekonomisk kris och annat har lyckats gå i rätt riktning varje år sedan nedgången 2004 när meritvärdet var som lägst. Högt meritvärde och att alla får godkänt är alltså något som vi fortsätter att engagera oss för.

Katharina Wallenborg, gruppledare