Valet närmar sig och fler och fler vill veta vad vi partier vill inom olika områden. När frågan om vad vi vill inom skolan kommer upp så är alltid skolmaten viktig för oss. Vi använder alldeles för mycket produkter med olika tillsatser samt hel- och halvfabrikat, även om många skolkök är jätteduktiga och lagar all eller nästan all mat själva. För oss är det därför självklart att fortsätta arbeta för bättre utbildad personal i köken där det behövs. Men det är också otroligt viktigt att ge kockarna frihet som leder till inspiration när det gäller matlagningen. Det är trots allt de som kan det här bäst.

Annat som Dp anser viktigt är att jobba mer mot mobbning. Det förebyggande arbetet måste öka samt att man måste ha nolltolerans när det redan finns. Här tror vi att mer samarbete med hemmen är positivt. Vi vill också att resurserna till eleverna ska fördelas så nära dem som möjligt för bästa resultat.

Att barn behöver röra på sig vet alla och därför har vi i flera år engagerat oss i frågan om bra skolgårdar. Vi är därför glada att alla skolgårdar nu är involverade i det som för några år sedan började i Skogås. Vi vill också att de ska inbjuda till lek och motion även efter skoldagens slut.
När det gäller undervisningen så ska ingen lärare undervisa i ämnen som de inte är utbildade för. Då är de inte längre behöriga i rätt mening och att ha rätt utbildad personal är faktiskt en förutsättning för bra lärande, med andra ord en jämlikhetsfråga.

Katharina Wallenborg, ordförande