Huddinge kommun har skjutit upp bygget av skola i Länna till 2021, bygget av skolan skulle börja 2016 men Huddinge kommun anser inte att det finns behov av en skola i Länna tidigare. Privata aktören Pysslingen som även driver förskolan Blåbärsstället har visat intresse för att starta skolverksamhet på planerad mark men har inte blivit beviljad.

Planen är att 61 bostadsfastigheter skall byggas i Länna västra och vara klara till 2016. I dagsläget står barn i kö till Blåbärsstället i upp till 4 år. Behovet är stort av en skola i Länna och det är viktigt att skolplanerna inte skjuts upp då det kommer att bli ett stort problem när vi nu skall välkomna 61 familjer till området.

Många har nu stått länge i kö för att få in sina barn på förskolor och föräldrarna har svårt att börja arbeta då det inte finns plats för barnen i närområdet. Det är viktigt att vi hjälps åt så vi har möjlighet att göra Länna till ett attraktivt område där barnen har tillgång till förskola och skola utan att behöva pendla längre sträckor och där föräldrarna kan börja arbeta enligt deras behov och inte skall behöva vänta på att det finns plats.

Eva Baumgartner, styrelseledamot