Så lyder en rubrik i Dagens Samhälle. En forskare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp har konstaterat att barn som rör på sig presterar bättre i skolan än de som inte rör på sig och att många skolor inte har sådana skolgårdar att barnen inspireras till rörelse på rasterna. Jag gillar när man får bekräftelse från forskningen på insikter man själv haft sedan länge. Så även nu.
Skolgården på Trångsundsskolan

 

För något år sedan kom det till min kännedom att skolgården på Vretskolan i Skogås inte var utrustad för de lågstadiebarn som hade börjat där. Det visade sig vara alldeles riktigt. Efter mitt påpekande i grundskolenämnden blev det en upprustning där, men i mitt tycke inte tillräckligt. Detta diskuterade jag med Cem Delen (FP), som hade ryckt in som ordförande i nämnden. Jag föreslog då att man borde göra en inventering av alla kommunens skolgårdar och därefter komplettera dem efter angelägenhetsgrad.
Denna idé presenterades i nämnden och gillades av alla, varför vi beslutade att genomföra en sådan. Denna är nu genomförd och pengar till upprustning tillförs årligen både från kommunen och från fastighetsägare Huge. Ibland är politik roligt och givande.

 

Leif Dyrvall, ledamot i grundskolenämnden