Drevvikenpartiet deltog i debatten och tog upp viktigheten av bra parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen vid kollektivtrafiksanslutningar och kopplingar mellan klimat/miljö och folkhälsa.