Systembolaget bjöd idag in till ett av sina uppskattade forskningsseminarier. Denna gång handlade det om kvinnor och alkohol. Kvinnor har under många år närmat sig männens konsumtion och de unga kvinnorna dricker mest.  Men framför allt är det i den äldre åldersgruppen alkoholkonsumtionen ökar. En studie visar att år 1976 var det en procent av de 75-åriga kvinnorna som var riskkonsumenter av alkohol medan det 2010 hade ökat till tio procent.
Ur Systembolagets kunskapsöversikt om kvinnor och alkohol 2015
Trenden är tydlig, dagens pensionärer är piggare, har bättre ekonomi och tar med sig ett nytt, kontinentalt, dryckesmönster in i pensionsåldern. På pensionärsföreningens träffar är det inte längre kafferep som gäller utan det ska vara pubafton med öl- och vinförsäljning.
Det finns särskilda risker med alkoholkonsumtion hos äldre. De har sämre nedbrytning av alkohol, mindre muskelmassa och mindre fettvävnad, hjärnan är känsligare och sjukdomar och mediciner kan också påverka effekten av alkohol. Det faktum att man har mer fritid men också oftare är ensamma spelar också in.

Det här är något som uppmärksammas allt mer i kommunerna och inom äldreomsorgen, så även i Huddinge kommun. Men vi skulle kunna göra ännu mer, inte minst genom utbildning av personalen.
Ingalill Söderberg, vice ordförande i socialnämnden