I dag har jag varit på konferens på SKL där landets kommuner, landsting och regioner som ligger i framkant när det gäller jämställdhetsarbetet träffades. Jämställdhet är en alltid lika aktuell fråga och det är ett arbete som inte påbörjas och avslutas och sedan är färdigt. Det är något som alltid är pågående. Eftersom Huddinge nu står i begrepp att besluta om en ny demokratiberedning där demokrati, jämlikhet och folkhälsa ska samsas så var det extra roligt att höra att jämställdhet och folkhälsa inte ska separeras, utan sammanföras, vilket är precis det som vi gör nu.

Från vissa andra partier i kommunen har det kommit kritiska röster, men jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå. Men man ska ha respekt för ifrågasättanden, för det här är inte självklart om man inte är insatt i frågorna. Man kan dessutom jobba på många olika sätt. De flesta kommuner jobbar heller inte på det här viset, men det visar faktiskt bara på att vi återigen ligger steget före många andra. Att vi under flera år har deltagit i SKL:s arbete med jämställdhetsintegrering har verkligen varit en skjuts framåt för Huddinge och vi har en mycket bra grund att stå på.

Nu tar vi alltså nästa steg och som Huddingebo ska man kunna veta att bemötandet från kommunen sker utifrån den person som man är och inte utifrån om man är man eller kvinna.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet