Inga äldre i bilden av Huddinge

Hur beskriver man en stor kommun som Huddinge på mindre än fyra minuter? Det är en utmaning som Huddinge kommun klarar ganska bra i den nya reklamfilmen som man har tagit fram.
Med en målsättning att bli en av de tre bästa kommunerna i länet att bo, verka i och besöka behöver man lyfta fram det positiva. I filmen finns mycket natur med familjer som badar i sjöar och åker skidor i Flottsbro, studerande vid högskolorna, ungdomar i kommunens musikverksamhet och en nöjd företagare.
Vad man däremot har missat är personer över 50 år, en grupp som utgör närmare 30 procent av invånarna.

Det finns inte heller utrymme att presentera de olika kommundelarna. Från den östra kommundelen finns visserligen ett fint klipp från Rockville men det framgår inte att det är från Trångsund, synd.

Hanna Bergdahl t.v som är med i filmen lär Ellen och Alice att spela gitarr på Rockville

Men filmen skapar förhoppningsvis ett intresse för kommunen som leder till andra informationskällor.

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Värdeord

Återigen så sitter jag och läser tjänsteutlåtanden och funderar över alla värdeord som vi använder i den kommunala verksamheten. Det som jag tänker på är ord som respekt, diskriminering, jämlikhet, objektivitet, likabehandling, mångfald med mera. Jag vill inleda med att säga att jag självklart har respekt för dessa ord och inser att de behövs, men varför är vi så beroende av alla dessa ord för att säkerställa att vi behandlar våra medmänniskor med respekt? Vad härligt det skulle vara om vi kunde visa respekt och vilja förstå andra utan att det var tvungen att finnas på pränt.

Allt är givetvis inte så enkelt, men jag önskar att vi vore mer lyhörda gentemot varandra och att vi inte var så snabba att döma, vilket vi nog alla är ibland tyvärr. Jag har varit inne på det här tidigare och pratar man ord så tycker jag ändå att jämlikhet är ett bra sådant. Det handar om allas lika värde och bemötande och för mig räcker just det ordet bra i många sammanhang. Ingen kan utestängas när man pratar om jämlikhet.

En anledning till att vi använder många värdeord i kommunen är självklart att vi är till för att ge våra invånare den bästa servicen oavsett i vilken form det gäller och även om man kan tycka att det finns väldigt många ord för detta så är jag glad att vi i Huddinge har ett stort medvetande och jobbar för att alla invånare ska få en bra utbildning, bli bemötta med respekt, kunna påverka kommunens utveckling med mera. Det arbetet ska vi alltid fortsätta med.

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen

Huddinge är en bra ungdomskommun

Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är synd att en oseriös rapport som KFUM:s får sådan uppmärksamhet. Tyvärr har de fallit i fällan att det endast är kronor och ören som räknas, inte vad man gör med dem. Huddinge är utan tvekan en kommun där man gör mycket för bra fritid för både unga och alla andra invånare oavsett ålder.

Mycket finns fortfarande att önska och självkritik skadar aldrig, men med tre idrotts- eller sporthallar på väg, undersökningar för att få veta vad vi ska satsa på så att ungdomarna får det som de vill, dialog med alla kommunala gymnasieskolor under demokratidagarna, en kulturskola sedan drygt 60 år, bibliotek som är under stor utveckling, storsatsning för jämställd idrott bland våra unga samt bättre satsningar på spontanidrott genom bland annat utegym, så känns det väldigt märkligt att vi skulle hamna på sista plats!

Ovanstående är dessutom bara ett axplock av det som görs. Jag är av åsikten att bra alltid kan bli bättre och det är just därför som vi hela tiden ska lyssna på vad invånarna vill ha och sedan utveckla vår verksamhet, men att påstå att Huddinge är en dålig kommun, det köper jag inte alls.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämställdhet

Vision 2015

Var du en av alla som under 2003 var med i arbetet om Vision 2015? Huddinge kommun bjöd in invånare, politiker och tjänstemän för att i olika sammanhang ta fram en vision för 2015. Nu har 10 år gått och vi närmar oss året som vi hade sikte på. Hur blev det? Vilka idéer har man jobbat vidare med? Vad har blivit verklighet och vad kunde vi inte ta till oss? Är det något som bör uppfyllas men inte kommer att hinnas med?

Jag är väldigt nyfiken på hur mycket som vi i kommunen har lyckats förverkliga och jag var en av dem som deltog i framtidsverkstaden i Skogås. I Drevvikenpartiet gick vi sedan noga igenom vad vi i partiet skulle kunna jobba vidare med av alla idéer som kom fram på framtidsverkstaden. NK i Skogås var kanske inte en av dem, men väl närpolis i Skogås, medveten livsmedelskunskap, utveckla Nytorps mosse och bättre kommunikationer till Länna. Det här har dp jobbat aktivt för och varit en stor del i förverkligandet av. Men även flera andra förslag har vi tagit tag i så klart.

När det gäller närpolisen i Skogås så var vi det parti som gjorde en namninsamling och uppvaktade dåvarande justitieminister Thomas Bodström med. Vi bjöd in de andra partierna att delta och ett par av dem nappade på det och följde med.

Nu tycker vi att det är dags att följa upp arbetet och berätta för alla Huddingebor om vad som har hänt under alla dessa år och om vi kommer att lyckas nå den vision som så många av oss var med och tog fram.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati

Inriktningsbeslut om ett nytt kommunhus

Igår i kommunfullmäktige så beslutade alla tio partier att man ska göra en förstudie för ett eventuellt nytt kommunhus i Huddinge. Vi har alltså inte beslutat att vi ska bygga ett sådant, men med tanke på gamla och utspridda lokaler och en växande kommun så behövs ett nytt förr eller senare. Nu ska förutsättningarna tas fram och det gäller att ha koll på kronorna då ett sådant här bygge kan svälja i princip hur mycket pengar som helst.

För oss i Drevvikenpartiet är det trots allt viktigt att man har arbetsrum, sammanträdesrum och kök med mera som passar olika typer av människor, för samtidigt som man måste tänka nytt och modernt så är det viktigt att ha i åtanke att det här huset ska hålla i många decennier och vi har olika behov och många kommer att ha kommunen som arbetsplats och vi vill ha en mångfald av anställda. Därför vill vi se olika lösningar för olika typer av människor samtidigt som vi vill vara ekonomiska då det är skattepengar som vi bygger för om det blir ett sådant beslut.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Nytt kommunhus i Huddinge?

I kväll har alla kf-partier gruppmöte där de förtroendevalda träffas och bland annat går igenom ärendena till nästa ks, alltså kommunstyrelse. Ett av ärendena som kommer upp i ks på måndag handlar om att tillsammans med Huge genomföra en förstudie för ett eventuellt nytt kommunhus. Det handlar naturligtvis om en enorm investering, men de lokaler som vi nu använder räcker inte till för att personalen ska kunna sitta samlade utan man är utspridd på flera olika ställen i centrala Huddinge, men även i Flemingsberg. Det är självklart inte praktiskt i det dagliga arbetet.

Vidare så är en del lokaler gamla eller till och med utdömda och kommer att behöva renoveras. Sådant kostar också och lägger man ihop det som behöver göras de kommande åren plus att nuvarande byggnader inte är byggda med tanke på miljön och drar mycket mer energi än ett nytt hus, så lutar den ändå åt att bygga helt nytt och då tillsammans med Huge i Huddinge centrum.

Drevvikenpartiet ser positivt på det här och har under resans gång framfört vikten av att kommunhuset inte byggs i Flemingsberg, vilket vissa från oppositionen har velat. Det skulle göra att invånarna i östra delarna av Huddinge känner sig än mer avskilda från kommunens administration än nu och kommunalhuset ligger redan långt bort.

Katharina Wallenborg, gruppledare