I kväll har alla kf-partier gruppmöte där de förtroendevalda träffas och bland annat går igenom ärendena till nästa ks, alltså kommunstyrelse. Ett av ärendena som kommer upp i ks på måndag handlar om att tillsammans med Huge genomföra en förstudie för ett eventuellt nytt kommunhus. Det handlar naturligtvis om en enorm investering, men de lokaler som vi nu använder räcker inte till för att personalen ska kunna sitta samlade utan man är utspridd på flera olika ställen i centrala Huddinge, men även i Flemingsberg. Det är självklart inte praktiskt i det dagliga arbetet.

Vidare så är en del lokaler gamla eller till och med utdömda och kommer att behöva renoveras. Sådant kostar också och lägger man ihop det som behöver göras de kommande åren plus att nuvarande byggnader inte är byggda med tanke på miljön och drar mycket mer energi än ett nytt hus, så lutar den ändå åt att bygga helt nytt och då tillsammans med Huge i Huddinge centrum.

Drevvikenpartiet ser positivt på det här och har under resans gång framfört vikten av att kommunhuset inte byggs i Flemingsberg, vilket vissa från oppositionen har velat. Det skulle göra att invånarna i östra delarna av Huddinge känner sig än mer avskilda från kommunens administration än nu och kommunalhuset ligger redan långt bort.

Katharina Wallenborg, gruppledare